Česká republika

Cestujete do Českej republiky ? Využite mimoriadne zľavy, ktoré poskytuje ŽSR pri ceste do susedných štátov.

Pri ceste do Českej republiky ( ČD ) Vám za trate ŽSR poskytneme 60% zľavu z medzinárodnej tarify pre jednosmerný aj spiatočný cestovný lístok, čiže budete cestovať skoro za takú istú cenu, ako vo vnútroštátnej preprave. Za trate ČD je táto zľava až 68%.

V preprave PKP - ČD - ŽSR - MÁV - CFR (Rumunské železnice) - BDŽ (Bulharské železnice) - (Juhoslovanské železnice) Vám pri zakúpení spiatočného cestovného lístka poskytneme 30 % zľavu z medzinárodnej tarify, za trate ŽSR je táto zľava až 60% z medzinárodnej tarify.

Malý pohraničný styk (MPS) - zľavy z medzinárodnej tarify v prihraničných oblastiach

Ďalšiu zľavu Vám ponúkame v prípade, že cestujete v pohraničnej oblasti Slovenska a Českej republiky ( ČD ) (miesto začiatku a konca cesty je do 40 km od hranice na obe strany).V tomto prípade si kúpite cestovný lístok na základe špeciálneho cenníka pre malý pohraničný styk.

Za prepravu detí a za prepravu psa sa platí polovica z dohodnutého zľavneného cestovného.

Zľavy do 9. VI. 2001:
Pri zakúpení cestovného lístka zo ŽSR na ČD alebo opačne poskytuje sa zľava 75 % za trate ŽSR a zľava 78% za trate ČD z medzinárodnej tarify TCV. Toto cestovné sa počíta za základné zľavnené cestovné. Platnosť lístka je obmedzená na 2 dni pri jednosmernom a 4 dni pri spiatočnom cestovnom lístku vrátane dňa vyznačeného na cestovnom lístku.
Zo základného zľavneného cestovného sa poskytuje zľava pre deti od 6 do 15 rokov a psov vo výške 50 %.
Uvedená zľava platí len pre individuálnych cestujúcich.
Pre skupiny platia prepravné podmienky podľa TCV Zošita I - Kapitoly B.
Návratok je možný za nepoužitý cestovný lístok najneskôr v deň na ňom uvedený ako prvý deň platnosti cestovného lístka.

V preprave PKP - ČD - ŽSR - MÁV - CFR - BDŽ - JŽ
Pri zakúpení spiatočného cestovného lístka sa poskytuje 30 % zľava z medzinárodnej tarify TCV. Za prepravu detí a za prepravu psa sa platí polovica z dohodnutého zľavneného cestovného. Veková hranica detí podľa TCV Zošita I.
Platnosť cestovných lístkov je 2 mesiace - podľa TCV Zošita I. Uvedená zľava platí len pre individuálnych cestujúcich.
Pre skupiny platia prepravné podmienky podľa TCV Zošita I - Kapitoly B.

Malý pohraničný styk (MPS) ŽSR - ČD
Platí do vzdialenosti 40 km od príslušného pohraničného bodu na obidve strany (výnimku tvorí Nové Mesto nad Váhom - 45 km a Čachtice - 41 km od hranice). Cestujúci si môže zakúpiť len jednosmerný lístok, zľava sa priznáva aj vo vlaku v obsadenej stanici za úhradu. Návratok na nevyužitý cestovný lístok je možný najneskôr v posledný deň pred dňom začiatku platnosti cestovného lístka.
PREPRAVA DETSKÝCH KOČÍKOV:
V rámci MPS ŽSR - ČD budú uznávané vnútroštátne prepravné doklady (vrátane vypravenia vo vlaku). Pri prípadnom ďalšom vypravení mimo rámec MPS sa detské kočíky podajú k preprave v stanici MPS podľa vnútorných ustanovení príslušnej železnice.

Všetky údaje bez záruky.

Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


Späť na " Rady pre cestovateľov "  
Strana vytvorená / Site created : 4. IX. 2000
Posledná aktualizácia / Last update : 2. VII. 2001