Talianska republika

Časť A - Úvodné ustanovenia

Ceny tu uvedené sú v EUR.

 • ceny na jednoduchú cestu k priamym a tranzitným medzinárodným cestovným lístkom ( tabuľka 1 )
 • ceny na jednoduchú cestu na úsekové cestovné lístky ( tabuľka 2 )
 • doplatok k cestovnému lístku na vlaky kategórie Eurostar Italia (ES*) ( tabuľka 3 )
 • špeciálne ceny na použitie vlakov medzi Talianskom a Rakúskom cez Tarvisio
 • Cestovné 1. triedy je cestovným 2. triedy vynasobeným koeficientom 1,5 a zaokrúhlením na párne desatinné miesto.

  Zľavnená cena je cenou pre 2., príp. 1. triedu vynásobenou zľavneným koeficientom zaokrúhlenou na jedno desatinné miesto.
  Cena spiatočného cestovného lístka je 2-násobkom ceny na jednoduchú cestu.

  Ceny úsekových cestovných lístkov na vnútroštátne trate Trenitalia sú uvedené v časti 2 - tabuľka 2 . Zľavnená cena je cenou pre 2., príp. 1. triedu vynásobenou zľavneným koeficientom zaokrúhlenou na jedno desatinné miesto.

  Použitie vlakov kategórií IC, EC a ES*:

  Cestujúci, ktorí sú držiteľmi priamych alebo úsekových cestovných lístkov (plnej alebo zľavnenej tarify) vydaných podľa ustanovení Zošitu III TCV Taliansko - Trenitalia, alebo cestujúci, ktorí sú držiteľmi dokladov EuroDomino, EuroDomino Junior, Eurailpass, Eurailticket, Italy Railcard a Italy Flexi Railcard, sú oprávnený použiť miesto na sedenie vo vlakoch kategórií IC, EC, EN a ICN bez príplatku.
  Títo cestujúci však pri použití vlakov kategórie ES* musia zaplatiť cenový rozdiel zmeny, t. j. doplatok podľa časti B tabuľky 3.

  Spojenie "Leonardo Express" Roma Termini - letisko Fiumicino:

  Letisko Fiumicino je spojené so žst. Roma Termini po celý deň priamymi vlakmi s rovnomerným odstupom. Cesta trvá 30 minút. Použitie tejto služby, ktorá je stanovená len v jednej triede, je možné len s osobitným úsekovým cestovným lístkom. Na jednoduchú cestu je cena 8,80 EUR, pre spiatočnú cestu je cena 2-násoná. Zľava sa neposkytuje (ani pre deťa).

  Časť B - Cenové tabuľky pre trate Trenitalia

  1 - cenník na jednoduchú cestu k priamim a tranzitným cestovným lístkom ( tabuľka 1 )
  2 - cenník na jednoduchú cestu na úsekové medzinárodné cestovné lístky ( tabuľka 2 )
  3 - doplatok k cestovnému lístku pre použitie vlakov kategórie ES* ( tabuľka 3 ), neobsahuje poplatky za rezerváciu miesta.

  Časť C - Osobitné ustanovenia a ceny na trate SSIF

  Cestovné na jednoduchú cestu na trate SSIF.
  Cestovné za spiatočnú cestu je 2-násobné.

  Časť D - Špaciálne cestovné a špeciálne ustanovenia pre použitie vlakov medzi Talianskom a Rakúskom cez Tarvisio

  1. Všeobecné ustanovenia

  Použitie vlakov medzi Talianskom a Rakúskom cez Tarvisio uvedených v bode 2 podlieha osobitným komerčným podmienkam a vyžaduje zaplatenie špeciálnej ceny podľa zón.
  Pokiaľ tu nie je stanovené inak, platia ustanovenia TCV.

  2. Vlaky

 • EC 30/31 (Venezia S. Lucia - Wien Südbf a späť)
 • EN 234/235 Roma Termini - Wien Südbf a späť)
 • E 1134/1135 (Ancona/Rimini - Wien Südbf a späť)
 • E 1234/1235 (Firenze S. M. N./Milano Centrale - Wien Südbf a späť)
 • 3. Oprávnenie

  3.1 Medzinárodné trate

  Cestujúci, ktorý nastúpi do týchto vlakov v medzinárodnej preprave, musí mať zakúpený cestovný lístok za špeciálnu cenu, a v prípade použitia lôžka alebo ležadla aj s príslušnými príplatkami.
  Držiteľ dokladu BIJ môže použiť vyššieuvedené vlaky po zaplatení "Cenovej prirážky pre vlaky Trenitalia - ÖBB cez Tarvisio".

  3.2 Vnútroštátne trate

  Na vnútroštátnych tratiach oboch železníc je použitie vlakov cestujúcim dovolené, ak sú držiteľmi zodpovedajúcich cestovných lístkov pre vnútroštátnu prepravu alebo držiteľmi medzinárodných úsekových cestovných lístkov TCV.

  4. Špeciálne ceny a tarifné zóny

  Cestovné lístky za špeciálnu cenu môžu byť vydané na uvedené vlaky v medzinárodných reláciách do a zo staníc uvedených v tarifných zónach.
  Ceny sú odvodené od tarifných zón Trenitalia a ÖBB (zoznam staníc, v ktorých tieto vlaky zastavujú, je v tabuľke 1 a 2).

  Poskytujú sa 3 úrovne špeciálnych cien:

 • na jednoduchú cestu
 • na cestu tam a späť (v závislosti od obmedzení)
 • na zľavnené cesty
 • Deti od 6 do 15 rokov platia polovicu špeciálnej ceny pre dospelého. Cestovný lístok za špeciálnu cenu musí mať v rubrike "Dôvod" uvedenú poznámku "Traffico Trenitalia-OeBB via Tarvisio".

  4.1 Cestovné na jednoduchú cestu

  Špeciálny cenník 2. triedy na jednoduchú cestu je v tabuľke č. 3.

  4.2 Cestovné pre cesty tam a späť (osobitné podmienky použitia)

  Cestujúci, ktorí si zakúpia spiatočný cestovný lístok majú nárok na nasledujúce zľavy, ak splnia podmienku nenastúpenia cesty späť pred prvou sobotou nasledujúcou po ceste tam.

  a) jednotlivý cestujúci

  zľava 10 % z 2-násobku jednoduchého cestovného

  b) Spoločne cestujúce osoby (max. 5 dospelých + 1 dieťa)

  prvý cestujúci - cestovné ako jednotlivec (zľava 10 %)
  2. - 5. cestujúci - zľava 40 % z jednoduchého cestovného.
  dieťa - zľava 50 % z redukovaného cestovného pre dospelého

  Zľavnené cestovné sa zaokrúhľuje na jedno desatinné miesto.
  Pre spoločne cestujúce osoby je vydávaný iba 1 cest. lístok, na ktorom je vyznačený počet a typ (dospelý/dieťa) cestujúcich.

  4.3 Ceny na zľavnené cesty (Bonustarifa)

  Bonus tarifa poskytuje zľavu 30 % z cestovného na jednoduchú cestu držiteľom preukazu RAILPLUS, držiteľom ponuky Trenitalia "Carta d´Agento" a "Carta Verde" a držiteľom preukazu ÖBB-Vorteilscard.
  Zľavnené cestovné sa zaorúhli na jedno desatinné miesto.

  4.4 Ceny na zľavnené cesty - skupiny cestujúcich, osobitné vozne.

  Obyčajné skupiny a skupiny mládeže, ktoré cestujú vlakmi a osobitnými vozňami vo vlakoch uvedených v bode 2, dostanú nasledujúcu zľavu:

  - od 6 platiacich cestujúcich: zľava 40 %.

  Zľava sa musí počítať zo špeciálnej ceny jednoduchej cesty.
  Zľavnené cestovné sa zaokrúhli na jedno desatinné miesto.

  4.5 Špeciálne cestovné 1. triedy

  Špeciálne cestovné 1. vozňovej triedy je 1,4-násobkom špeciálnej ceny na 2. vozňovú triedu zaokrúhlený na párne desatinné miesto.

  5. "Cenová prirážka pre vlaky Trenitalia/ÖBB cez Tarvisio"

  Držitelia cest. lístkov BIJ , ktorí nastúpili do vlakov uvedených v bode 2, sú povinný zaplatiť "Cenovú prirážku pre vlaky Trenitalia/ÖBB cez Tarvisio" v hodnote 12 EUR.
  Cenovú prirážku je možné zaplatiť v staniciach alebo v cestovných kanceláriách Trenitalia/ÖBB, alebo u sprievodcu Trenitalia/ÖBB vo vlaku bez ďaľšieho príplatku.
  Pre deti od 6 do 15 rokov je vyberaná zľavnená cenová prirážka v hodnote 6 EUR za každého cestujúceho.
  Držitelia voľných lístkov FIP tieto príplatky neplatia.

  6. Platnosť cest. lístkov

  Cest. lístky so špeciálnou cenou sú platné 2 mesiace.

  7. Prestup do vyššej vozňovej triedy

  Prestup do vyššej vozňovej triedy je povolený po zaplatení rozdielu medzi špeciálnymi cenami 1. a 2. vozňovej triedy.

  8. Prerušenie cesty

  Cest. lístky so špeciálnou cenou sú platné len na trati, na ktorú boli vydané. Prerušenie cesty nie je povolené.

  9. Vrátenie cestovného

  Vrátenie cestovného za cest. lístky so špeciálnou cenou bude nárokované podľa ustanovení vydávajúcej železnice.
  Cestovné za čiastočne použité cest. lístky sa nevracia.

  10. Príplatky za lôžkové a ležadlové miesta

  Ceny príplatkov za lôžkové a ležadlové miesta sú uvedené v osobitnej prípojke TCV - Lôžkové a ležadlové miesta.

  11. Autovlaky

  Cestovné za transport áut vo vlakoch medzi Veneziou a Viedňou je uvedené v osobitnej prípojke TCV - Autovlaky.

  Tabuľka 1
  Tarifné zóny a stanice FS, kde vlaky zastavujú

  Zóna km stanice
  1 1 - 175
  Tarvisio Boscoverde
  Pontebba
  Carnia
  Gemona F.
  Udine
  Cervignano
  Casarsa
  Latisana
  Pordenone
  Gorizia
  Sacile
  Portogruaro
  Conegliano
  2 176 - 275
  S. Dona di Piave
  Treviso
  Venezia Mestre
  Venezia S. L.
  Padova
  3 276 - 400
  Terme E.-Abano M.
  Monselice
  Rovigo
  S. Bonifacio
  Ferrara
  Vicenza
  Verona
  Peschiera
  Lavezzola
  Desenzano
  Bologna
  4 401 - 500
  Brescia
  Ravenna
  Rovato
  Chiari
  Cervia M. M.
  Casenatico
  Gatteo a Mare
  Bellaria
  Igea Marina
  Treviglio
  Rimini Torre P.
  Rimini Viserba
  Rimini
  Rimini M.
  Riccione
  Cattolica
  Firenze
  Milano
  5 501 - 700
  Pesaro
  Fano
  Senigallia
  Falconara M. M.
  Ancona
  Chiusi-Chiacano Terme
  6 nad 700 Roma


  Tabuľka 2
  Tarifné zóny a stanice ÖBB, kde vlaky zastavujú

  Zóna km stanice
  1 1 - 170
  Arnoldstein
  Villach Hbf
  Spittal-Millstättersee
  Klagenfurt Hbf
  Mallnitz-Obervellach
  Bad Gastein
  Bad Hofgastein
  Schwarzach-St. Veit
  Bischofshofen
  S. Johann im Pongau
  Unzmarkt
  St. Veit a. d. Glan
  2 171 - 240
  Knittelfeld
  Leoben Hbf
  Salzburg Hbf
  Bruck a. d. Mur
  Hallein
  Gollin-Abtenau
  Judenburg
  Lienz
  Zell am See
  Zeltweg
  3 241 - 320
  Mürzzuschlag
  Attnang-Pucheim
  Wels Hbf (?)
  Bad-Aussee
  Gmunden
  Graz Hbf
  Selzthal
  Semmering
  Steinach-Irdning
  4 321 - 420
  Linz Hbf
  Wiener Neustadt
  Baden
  Wien Westbf
  Wien Meidling
  Wien Südbf
  Summerau
  St. Valentin
  Amstetten
  St. Pölten Hbf
  Ötztal
  St. Anton am Arlberg
  Waidhofen/Ybbs
  Bludenz
  Ebenfurth Überg
  Feldkirch
  Gloggnitz
  Hall/Tirol
  Innsbruck Hbf
  Landeck
  Langen am Arlberg
  Melk
  Ried/Innkreis
  Steyr
  Wels Hbf (?)


  Tabuľka 3
  Špeciálna cena na jednoduchú cestu
  2. vozňová trieda (EUR)
  zóna FS zóna ÖBB
    1 2 3 4
  1 18,60 32,00 47,60 54,20
  2 33,60 47,60 63,80 70,40
  3 47,60 61,00 76,40 82,40
  4 55,80 69,20 84,80 90,40
  5 62,20 75,40 90,40 98,40
  6 72,40 85,40 100,40 108,40
    1. vozňová trieda (EUR)
  1 26,00 44,80 66,60 75,80
  2 47,00 66,60 89,40 98,60
  3 66,60 85,40 106,00 115,40
  4 78,20 96,80 118,80 126,60
  5 87,00 105,60 126,60 137,80
  6 101,40 119,60 140,60 151,80

  Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


  Späť na " Rady pre cestovateľov "  
  Strana vytvorená / Site created : 24-IX-2001
  Posledná aktualizácia / Last update : 23-IX-2001