Poľská republika

Cestujete do Poľska? Využite mimoriadne zľavy, ktoré poskytuje ŽSR pri ceste do susedných štátov.

Pri zakúpení spiatočného cestovného lístka do Poľskej republiky ( PKP ) Vám poskytneme zľavu z medzinárodnej tarify vo výške 40 %, pričom zľava za trate ŽSR je to až 60% zľava z medzinárodnej tarify.
Zľava 40 % sa priznáva pri zakúpení spiatočného cestovného lístka aj v prípade, že cestujete do Poľskej republiky cez Českú republiku.

V preprave PKP - ČD - ŽSR - MÁV - CFR (Rumunské železnice) - BDŽ (Bulharské železnice) - (Juhoslovanské železnice) Vám pri zakúpení spiatočného cestovného lístka poskytneme 30 % zľavu z medzinárodnej tarify, za trate ŽSR je táto zľava až 60% z medzinárodnej tarify.

Malý pohraničný styk (MPS) - zľavy z medzinárodnej tarify v prihraničných oblastiach

Ďalšiu zľavu Vám ponúkame v prípade, že cestujete v pohraničnej oblasti Slovenska a Českej republiky ( ČD ) (miesto začiatku a konca cesty je do 40 km od hranice na obe strany).V tomto prípade si kúpite cestovný lístok na základe špeciálneho cenníka pre malý pohraničný styk.

Zľavu 60 % z medzinárodnej tarify Vám poskytneme pri zakúpení spiatočného cestového lístka v prípade, ak cestujete v pohraničnej oblasti Slovenska a Poľskej republiky medzi vybranými stanicami (uvedenými v medzinárodnej tarife) vzdialenými od hranice 70 km na obe strany.
V rámci MPS s Poľskou republikou boli dohodnuté navyše aj osobitné ceny medzi stanicami:

SKALITÉ - ZWARDOŃ Spiatočný cestovný lístok 1,10€
ČADCA - ZWARDOŃ Spiatočný cestovný lístok 1,50€

Za prepravu detí a za prepravu psa sa platí polovica z dohodnutého zľavneného cestovného.

Zľavy do 9. VI. 2001:
Pri zakúpení spiatočného cestovného lístka zo ŽSR na PKP alebo opačne sa poskytuje zľava z medzinárodnej tarify TCV ŽSR a PKP vo výške 40 %. Zľava sa poskytuje len pri zakúpení cestovného lístka pre obidve železnice. Pohraničná prechodová stanica môže byť iná pri ceste tam a iná pri ceste späť.
Zľava 40 % sa priznáva aj pri zakúpení spiatočného cestovného lístka v preprave ŽSR - PKP TRANZITOM CEZ ČD a to ak cesta tam je ŽSR/ČD/PKP - cesta späť je PKP/ČD/ŽSR alebo cesta tam je ŽSR/ČD/PKP - cesta späť PKP/ŽSR alebo cesta tam je ŽSR/PKP a cesta späť PKP/ČD/ŽSR.
Za prepravu detí a za prepravu psa sa platí polovica z dohodnutého zľavneného cestovného. Veková hranica detí podľa TCV Zošita I.
Platnosť cestovných lístkov je 2 mesiace - podľa TCV Zošita I. Uvedená zľava platí len pre individuálnych cestujúcich.
Pre skupiny platia prepravné podmienky podľa TCV Zošita I - Kapitoly B.

V preprave PKP - ČD - ŽSR - MÁV - CFR - BDŽ - JŽ
Pri zakúpení spiatočného cestovného lístka sa poskytuje 30 % zľava z medzinárodnej tarify TCV. Za prepravu detí a za prepravu psa sa platí polovica z dohodnutého zľavneného cestovného. Veková hranica detí podľa TCV Zošita I.
Platnosť cestovných lístkov je 2 mesiace - podľa TCV Zošita I. Uvedená zľava platí len pre individuálnych cestujúcich.
Pre skupiny platia prepravné podmienky podľa TCV Zošita I - Kapitoly B.

Malý pohraničný styk (MPS) ŽSR - PKP
60 % zľava do vzdialenosti 70 km od hranice pri zakúpení spiatočného cestového lístka podľa medzinárodnej tarify TCV ŽSR a PKP do staníc a zo staníc uvedených v týchto tarifách.
Cestovný lístok platí 2 dni, vrátane dňa uvedeného na cestovnom lístku ako prvý deň platnosti. Návratok na nevyužitý cestovný lístok je možný najneskôr v posledný deň pred dňom začiatku platnosti cestovného lístka.
V rámci MPS boli dohodnuté osobitné ceny medzi stanicami:
SKALITÉ - ZWARDOŃ - Spiatočný cestovný lístok  0,51  EUR
ČADCA -   ZWARDOŃ - Spiatočný cestovný lístok  1,05  EUR

Všetky údaje bez záruky.

Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


Späť na " Rady pre cestovateľov "  
Strana vytvorená / Site created : 4. IX. 2000
Posledná aktualizácia / Last update : 2. VII. 2001