Rumunská republika

Cestujete na osvedčenú dovolenku do Rumunska (CFR) ? Máme pre Vás atraktívnu cenovú ponuku pri ceste vlakom (tranzitom cez Maďarsko) - medzinárodný spiatočný cestovný lístok CITY STAR.

Príklad:

Výhody:

Komu je určený?

 • pre jednotlivcov
 • pre skupinu spoločne cestujúcich osôb
  • najmenej 1 dospelý a 1 dieťa
  • najviac 5 dospelých a 1 dieťa

Deti vo veku 4-12 rokov pri ceste do Rumunska sa považujú za jedného dospelého.
Váš pes môže cestovať za rovnakú cenu ako dieťa prepravované v 2. vozňovej triede.

Osobitosti:

 • pre cestu "tam a späť"
 • platnosť 2 mesiace
 • tranzitná cesta rôznymi pohraničnými prechodmi
 • príplatky za použitie príplatkových vlakov sa nevyberajú
 • poplatky za rezervácie sa vyberajú v plnej výške
 • prerušenie cesty je povolené
 • prestup do vyššej triedy je možný po zaplatení rozdielu medzi 1. a 2. vozňovou triedou obyčajného cestovného za trať precestovanú v 1. vozňovej triede
 • návratok čiastočne nevyužitých medzinárodných cestovných lístkov nie je dovolený


Cenníky City Star platné od 10. 6. 2001 do 14. 12. 2002

City Star ŽSR - CFR

Počet osôb cena za 2. vozňovú triedu cena za 1. vozňovú triedu
1/2 37,50 € 56,00 €
1 75,00 € 112,00 €
1 1/2 93,75 € 140,00 €
2 112,50 € 168,00 €
2 1/2 131,25 € 196,00 €
3 150,00 € 224,00 €
3 1/2 168,75 € 252,00 €
4 187,50 € 280,00 €
4 1/2 206,25 € 308,00 €
5 225,00 € 336,00 €
5 1/2 243,75 € 364,00 €

V preprave PKP - ČD - ŽSR - MÁV - CFR (Rumunské železnice) - BDŽ (Bulharské železnice) - (Juhoslovanské železnice) Vám pri zakúpení spiatočného cestovného lístka poskytneme 30 % zľavu z medzinárodnej tarify, za trate ŽSR je táto zľava až 60% z medzinárodnej tarify.

Za prepravu detí a za prepravu psa sa platí polovica z dohodnutého zľavneného cestovného.

Zľavy do 9. VI. 2001:
V preprave PKP - ČD - ŽSR - MÁV - CFR - BDŽ - JŽ

Pri zakúpení spiatočného cestovného lístka sa poskytuje 30 % zľava z medzinárodnej tarify TCV. Za prepravu detí a za prepravu psa sa platí polovica z dohodnutého zľavneného cestovného. Veková hranica detí podľa TCV Zošita I.
Platnosť cestovných lístkov je 2 mesiace - podľa TCV Zošita I. Uvedená zľava platí len pre individuálnych cestujúcich.
Pre skupiny platia prepravné podmienky podľa TCV Zošita I - Kapitoly B.

Všetky údaje bez záruky.

Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


Späť na " Rady pre cestovateľov "  
Strana vytvorená / Site created : 4. IX. 2000
Posledná aktualizácia / Last update : 2. VII. 2001