Republika Juhoslávia

V preprave PKP - ČD - ŽSR - MÁV - CFR (Rumunské železnice) - BDŽ (Bulharské železnice) - (Juhoslovanské železnice) Vám pri zakúpení spiatočného cestovného lístka poskytneme 30 % zľavu z medzinárodnej tarify, za trate ŽSR je táto zľava až 60% z medzinárodnej tarify.

Za prepravu detí a za prepravu psa sa platí polovica z dohodnutého zľavneného cestovného.

Zľavy do 9. VI. 2001:
V preprave PKP - ČD - ŽSR - MÁV - CFR - BDŽ - JŽ

Pri zakúpení spiatočného cestovného lístka sa poskytuje 30 % zľava z medzinárodnej tarify TCV. Za prepravu detí a za prepravu psa sa platí polovica z dohodnutého zľavneného cestovného. Veková hranica detí podľa TCV Zošita I.
Platnosť cestovných lístkov je 2 mesiace - podľa TCV Zošita I. Uvedená zľava platí len pre individuálnych cestujúcich.
Pre skupiny platia prepravné podmienky podľa TCV Zošita I - Kapitoly B.

Všetky údaje bez záruky.

Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


Späť na " Rady pre cestovateľov "  
Strana vytvorená / Site created : 4. IX. 2000
Posledná aktualizácia / Last update : 2. VII. 2001