Cestovný poriadok
a súvisiace opatrenia
14. XII. 2003 - 11. XII. 2004

Nasledujúce údaje GVD 2003/4 boli platné pre obdobie 14. XII. 2003 - 11. XII. 2004.
Vydavateľom knižného cestovného poriadku (KCP) sú ŽSR , a tak sa v ňom nenachádza časť s medzištátnymi spojeniami, je v ňom však časť s mnohými chybnými informáciami o preprave a cenníkmi cestovného platnými do 31. XII. 2003, opravené boli 1. zmenou.

Zatiaľ poslednou zmenou KCP, hoci tak nie je nazvaná, je výveska BRKS, z kt. vyplývajú nasledovné zmeny od 23. VIII. 2004:

 • str. 3, zrušte vlak 2308
 • str. 4, zrušte vlak 2314
 • str. 6, zrušte vlak 2303
 • str. 8, zrušte vlak 2313
 • str. 11, zrušte vlak 2203
 • str. 11, zrušte vlak 2209
 • str. 11, zrušte vlak 2202
 • str. 11, zrušte vlak 2210
 • str. 11, doplňte vlak 2302: Zohor 05:45, L.J.zast. 5:49, V. pri M. 5:53, Z. Ves 5:02, premáva v prac. dni
 • str. 11, zrušte vlak 2310
 • str. 11, zrušte vlak 2311
 • Pravdepodobne posledná oficiálna aktualizácia KCP bola vykonaná k 13. VI. 2004, originálne 1. vydanie k 14. XII. 2003 však obsahuje niekoľko tlačových chýb (väčšina z nich nebola odstránená ani 1. zmenou) :

  - modrá časť:

 • mapa: čiaru trate 131 zmeňte na tenkú
 • mapa: čiaru trate 135 zmeňte na hrubú
 • str. 46: v hlavičke vlaku ER 2503 doplňte názov vlaku "Marchfeldwiesel"
 • str. 46: v hlavičke vlaku ER 2507 doplňte názov vlaku "Adebar"
 • str. 46: v hlavičke vlaku ER 2511 doplňte názov vlaku "Theben"
 • str. 47: v hlavičke vlaku ER 2530 doplňte názov vlaku "Theben"
 • str. 47: v hlavičke vlaku ER 2546 doplňte názov vlaku "Adebar"
 • str. 47: v hlavičke vlaku ER R 2550 doplňte názov vlaku "Marchfeldwiesel"
 • str. 54, 5. ods.: text upravte: "InterCity 400, 402, 403, 405 a Ex 500" (opravené 1. zmenou)
 • str. 54, 6. ods.: text upravte: "Ex Hron"
 • str. 58, Rakúsko: text "Kitsee" opravte na "Kittsee"
 • str. 60, Rakúsko: text "Bratislava Petržalka" opravte na "Bratislava-Petržalka"
 • str. 60, Maďarsko: text "Sátoraljaujhely" opravte na "Sátoráljaújhely"
 • - biela časť:

 • str. 2 a 10: v stĺpci vlaku ER 2503 doplňte názov vlaku "Marchfeldwiesel"
 • str. 2 a 10: v stĺpci vlaku ER 2507 doplňte názov vlaku "Adebar"
 • str. 2 a 10: v stĺpci vlaku ER 2511 doplňte názov vlaku "Theben"
 • str. 8 a 10: v stĺpci vlaku ER 2530 doplňte názov vlaku "Theben"
 • str. 8 a 10: v stĺpci vlaku ER 2546 doplňte názov vlaku "Adebar"
 • str. 9 a 10: v stĺpci vlaku ER 2550 doplňte názov vlaku "Marchfeldwiesel"
 • str. 31: v stĺpci vlaku Os 3028 opravte príchod do žst. Bratislava-Nové Mesto: 7 10
 • str. 35: v stĺpci vlaku Os 3002 opravte príchod do žst. Bratislava-Nové Mesto: 13 10
 • str. 37: v stĺpci vlaku R 720 opravte príchod do žst. Bratislava-Nové Mesto: 18 29
 • str. 174, vlaky 8162 a 8127: v riadku "Zo stanice" prečiarknite text "TEŽ"
 • str. 174, vlaky 8205 a 8225: v riadku "Do stanice" prečiarknite text "TEŽ"
 • v niektorích výtlačkoch chýbajú strany 177 - 184 (trate 185 a 188)
 • 1. zmena KCP je už od 29. II. 2004 v platnosti (38 strán), avšak neobsahuje niektoré zmeny zavedené po uzávierke údajov pre tlač:

  - biela časť:

 • str.7 - vlak Os 2307 na trati Zohor - Bratislava hl.st. je zrušený
 • str. 11 - vlaky 2200, 2205, 2206, 2207, 2208 (na trati Zohor - Rohožník) sú zrušené
 • str. 11 - vlak Os 2209 (na trati Zohor - Rohožník) je vedený o 15 minút skôr
 • str. 11 - vlak Os 2210 (na trati Rohožník - Zohor) je vedený o 50 minút skôr
 • str. 11 - vlak Os 2211 (na trati Zohor - Rohožník) je vedený o 17 minút neskôr
 • str. 99 - celú tabuľku prelepte nálepkou
 • Nedostatky pôvodného KCP ŽSR čiastočne napravila ZSSK vydaním publikácie "My pre Vás", ktorá bola cca od 22. I. 2004 distribuovaná do vybraných žst. (napr. v Bratislave len na hl. stanici), kde bola k dispozícii za 12 Sk, príp. výmenou za kupón 1. zmeny KCP, ktorého "náhradník" sa na jej konci tiež nachádza. Cenníky sú už platné od 1. I. 2004 ( vrátane IC/EC ), avšak medzištátne spojenia sú voči minulosti o dosť chudobnejšie.
  Tento "drobček" však obsahuje nie práve "drobný" počet chýb:

  str. vlak oprava
  2 2503, 2550 doplňte názov vlaku "Marchfeldwiesel"
  2507, 2546 doplňte názov vlaku "Adebar"
  2511, 2530 doplňte názov vlaku "Theben"
  4 130 v riadku Břeclav: 15 opravte na 15 58
  6 72 v riadku Č. Třebová: 19 19 opravte na 19 18
  v riadku Břeclav: 17 opravte na 17 44
  374 Brno hl. n. prích.: 1 opravte na 1 55
  Kúty odch.: 0 opravte na 0 52
  234 Kúty prích.: 20 opravte na 20 33
  9 235 Břeclav odch.: 6 opravte na 6 00
  375 Brno hl. n. prích.: 2 opravte na 2 53
  10 130 Otrokovice prích.: 16 opravte na 16 35
  11 231 Přerov odch.: 6 opravte na 6 35
  131 Petr. u Karv. prích.: 11 opravte na 11 10
  Zebrzydowice: 11 01 - 11 02 opravte na 11 00 - 11 01
  12 stĺpce 1 - 5, 8 doplňte č. vlakov: 440, 7854, 436, 704, 402, 610
  14 stĺpce 4, 7 doplňte č. vlakov: 404, 602
  15 stĺpec 12 doplňte č. vlaku: 152
  21 stĺpce 7, 8 doplňte č. vlakov: 2453, 2407
  30 2113 Szob: 15 49 opravte na 15 53
  2111 Štúrovo: 19 20 opravte na 19 32, Szob: 19 36 opravte na 19 50
  130 Bud. Kelenf.: doplňte pred čas. údajom plný polkruh vpravo
  32 703 doplňte: Žilina: odch. 20 40, Vrútky: 20 57
  33 120 Kysak: doplňte zvislú čiaru (vlak prechádza)
  34 263 Paris: 17 49 opravte na 17 47
  35 466 Zürich: 6 25 opravte na 6 27

  Pre nadšencov navrhujem doplnenie aj čísel tratí (základom je číslovanie z predošlých KCP, odkiaľ je čiastočne použiteľná i mapa), ktoré autori akosi odstránili:

  str. č. trate
  2 300
  3 301
  4, 6, 8 310
  10, 11 311
  12 - 18 312
  20, 21 313
  22, 23 314
  24 315
  25 316
  26, 27 320
  28, 29 321
  31 Zvolen - Budapest 335
  Lenartovce - Miskolc 336
  32, 33 701
  34 Wien - Roma 304
  Wien - Paris 306
  35 307
  36 340

  Publikácia "My pre Vás" sa dočkala aj vydania "Leto 2004", ktorá bola krátko po vydaní 2. zmeny v malom náklade distribuovaná na dôležitejšie stanice pre bezplatný výdaj cestujúcim. Rozsah vlakov v medzinárodnej doprave sa konečne vrátil do predošlého štandardu (vrátane číslovania tratí), avšak i v ňom sú nejaké chybyčky:

  str.   vlak oprava
  21 300 2503, 2550 doplňte názov vlaku "Marchfeldwiesel"
  2507, 2546 doplňte názov vlaku "Adebar"
  2511, 2530 doplňte názov vlaku "Theben"
  23 302 1278 vlak mal podľa pôvodných plánov ČD premávať od 13.VI., avšak už niekoľko mesiacov bolo jasné, že nebude, takže jazdí len pôvodný EC 278 (Břeclav 15.33-44, Brno hl. n. 16.15-7, Č. Třebová 17.18, Pardubice hl. n. 17.57, Praha-Hol. 19.05-24
  24 1274 vlak mal podľa pôvodných plánov ČD premávať od 13.VI., avšak už niekoľko mesiacov bolo jasné, že nebude, takže jazdí len pôvodný EC 74 (Břeclav 19.33-44, Brno hl. n. 20.15-7, Č. Třebová 21.19, Pardubice hl. n. 21.57, Kolín 22.28-9, Praha hl. n. 23.10
  25 1279 vlak mal podľa pôvodných plánov ČD premávať od 13.VI., avšak už niekoľko mesiacov bolo jasné, že nebude, takže jazdí len pôvodný EC 279 (Ústí n. L. hl. n. 9.16, Praha-Hol. 10.20-9, Č. Třebová 11.36, Pardubice hl. n. 12.14, Brno hl. n. 13.15-7, Břeclav 13.49-58

  str. 22, trať 301 neuvádza os. vlaky na trati Bratislava-Petržalka - Parndorf - Bruck a.d.L./Hegyeshalom, ktoré nepokračujú do žst. Wien Südbf:

  05:24 12:57 14:57   16:52   Bratislava-Petržalka       12:45   16:45   18:45
  05:29 13:02 15:02   16:57   Kittsee       12:40   16:40   18:40
  ( ( ( 15:24 ( 17:20 Hegyeshalom     12:36 ( 16:36 ( 18:36 (
  05:47 13:19 15:19 15:41 17:14 17:37 Parndorf     12:17 12:22 16:17 16:22 18:17 18:22
    ( ( 15:50 ( 17:46 Bruck a.d.L.     12:09 12:14 16:09 ( 18:09 (
    ( ( 16:16 ( 18:12 Wien Südbf     11:44   15:42 ( 17:42 (
    13:43 15:43   17:40   Hegyeshalom           16:00   18:00
  7652 7411 7413 7512 7415 7514 č. vlaku     7509 7412 7513 7416 7515 7418
  10 10 10   10   poznámky   10   10   10   10

  10 ide Po - Pi, nejde 26. X., 1. XI., 8. XII.

  Železnice Slovenskej republiky vydávajú pre verejnosť:

  a) knižný cestovný poriadok (celoštátny a regionálne)

  b) elektronický cestovný poriadok (ELIS - ELektronický Informačný Systém)
  Cca od 2. XII. 2003 je vnútroštátna demo-verzia bezplatne k dispozícii na nižšieuvedenej URL.
  Od 2.zmeny GVD 2000/2001 je možné získať aktualizované dáta pre ELIS na www stránkach ŽSR . Prístup k týmto dátam je cez adresu:

  http://www.zsr.sk/elis_aktualizacia.html


  Späť na "Železničné odkazy na Slovensku" Strana vytvorená / Site created : 27-VIII-2001
  Posledná aktualizácia / Last update : 04-XII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/other/gvd04.htm )