časť /section 4

Noviny a časopisy / Newspapers and Magazines

 

 

Č.
No.
Názov
Title
Vydavateľ, rok
Producer,date
Signatúra v Univ. knižnici Bratislava Signatúra v knižnici Nár. techn. múzea v Prahe
30 Věstník pro železnice a plavbu      
34 Železničář 1972 - 1988    
1990: 9    
35 Inžinierske stavby 1954 - 1988    
37 Železničná technika 1983 - 1988    
41 Dějiny věd a techniky 1975 - 1988    
54 Slovenský denník 31. V. 1936    
55 Slovák 14. III. 1940
8. VI. 1941
1. V. 1943
   
56 Práca Bratislava
2. VII. 1948
9. VII. 1984
13. II. 1986
   
59 Večerník Bratislava
25. IX. 1965
26. IX. 1980
17. II., 20. VII. 1984
27. IX. 1985
3. IV., 25. IX. 1986
   
60 Ľud 4. V. 1965
25. IX. 1970
21. XII. 1976
   
61 Nový život 33/1966    
62 Smena Bratislava
4. IV. 1969
27. IX. 1980
   
63 Krásy Slovenska 12/1970    
64 Technické noviny Bratislava
48/1976
16, 17/1984
49/1985
6/1986
17/1988
   
66 Život Bratislava 40/1979    
67 Roľnícke noviny 15. VII. 1983    
70 Večerník Bratislava 24. IX. 1986    
74 Železnice Praha 1992 - 1998    
1992: 0
1994: 3 - 5
1995: 3, 4, 150 let železnic v Praze (zvláštní č.)
1996: 1, 2
1997: 3
   
75 Pamiatky a múzeá Bratislava 19?? - 20??    
76 Horizonty dopravy Výskumný ústav dopravný , Žilina 19?? - 20??    
77 Spišské hlasy 1934 - 36, 1938 SA 225  
1959 - 63, 1965 - 1991 SA 560  
89 Železničiar ČSD SVD/ŽSR Bratislava 1971 - 1982, 1985 - 1993 SA 918 / 26 A 867  
 
90 Obzor Praha 1990 - 20?? BA 844  
 
91 Obzor Gemera 1970 - 1982, 1985 - 1990 SB 14585 / 26 B 3939  
92 Podbeskyďan Čadca 1959 - 1960 SA 547  
93 Nový roľník Čadca 19?? - 1959 SA 385  
94 Za nové Kysuce Čadca 1960 - ? SA 647  
95 Poddukelské noviny Bardejov 1970 - 1990 SA 632  
96 Bardejovské novosti Bardejov 1990 - ? SA 1146  
97 Podtatranská Slovač 1923 - 33 SA 104  
98 Podtatranské noviny 1960 - 92 SA 634  
99 Podtatransko 1938 SAA 83  
100 Podtatranská doprava 1952 SA 332  
101 Podtatranský kraj 1934 - 1937 SA 204 / 20 A 342  
102 Podvihorlatské noviny 1960 - 1972, 1974 - 1991 SA 635  
251 da, technika a my      
252 Meridian Bratislava 199? - 199?    
253 Nový čas Bratislava 199? - 20??    
257 (1. zväzok výstrižkov)      
258 Národná obroda Bratislava 199? - 20??    

259

Ž - Semafor ŽSR 1993 - 20??    
1992: 32, 33, 35, 40 - 43
1993: 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16 - 18, 21, 22, 25,26, 34, 37
1994: 2 - 26
1995: 1 - 25
1996: 1 - 23
1997: 1 - 24
1998: 1 - 24
1999: 1 - 10, 12 - 16, 18 - 24
2000: 1 - 7
   
269 Tulák po drahách
(preriodicita: cca 10 týždňov)
Klub dráharov, Hradec Králové 1996 - 20?? (predch. URL: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 )    
1998: 7
1999: 12 - 14
2000: 15
   
270 K-Report Pavel Malkus a Společnost přátel kolejové dopravy, Praha 199? - 20??    
1996: 5
1998: 5 - 7, 13, 14
1999: 13
   
801 Železniční magazín Modellbahnpresse , s. r. o., Zlín 1994 - 20??    
1999: 5    
802 Dráha NADATUR , s. r. o., Praha 1992 - 20??    
1996: 1 - 3
1997: 1 -7
1999: 8
   
803 PKP Kurier PKP , Warszawa 1995(?) - 20??    
39, 42    
804 DB mobil DB 199? - 20??    
2000: 2    
805 Prepravný a tarifný vestník Výskumný ústav dopravný , Žilina 1945 - 20??    
1996: 29-31, 32-4 (len H)
1997: 1-3, 7-9, 13-33, 37-41, 42-3, 44-5 (len H), 46-7
   
806 Historická revue II. (1991); III. (1992)/8.    
807 Hlas dopravy 1944    
808 Koľaje 1959, 1961    
809 Stredoslovenský železničiar 1964 - 1970    
810 Historický zborník kraja Banská Bystrica 1967    
811 Pravda Bratislava ? - 1949 - 20??    
812 Železnice (mesačník pre pokrok na železnici) Praha 1953   C 252

Nár. techn. múzeum v Prahe - predmetová signatúra: 625.1 + 626.2 (058)


časť /section 4

Dokumenty uvedené tučným písmom vlastním.

Strana vytvorená / Site created : 14-XI-1999
Údaje aktualizované / Data Updated : 24-VII-2010
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/literat8.htm )