Ž-Semafor
( 2-týždenník ŽSR a ZSSK )

Vydávajú Generálne riaditeľstvo Železníc Slovenskej republiky a Ústredie Železničnej spoločnosti a. s. šéfredaktorka Ing. Desana MERTINKOVÁ, železn. tel. 910/3203, štátny tel. 055/613 3203.
Adresa redakcie: 040 01 Košice, Kasárenské námestie 11, železn. tel. 910/3206, štátny tel. 055/613 3206, fax 055/622 5090, aktuálne správy, listy a sťažnosti čitateľov, inzertná služba, distribúcia a predplatné železničný tel. 910/3205, štátny tel. 055/613 3205, e-mail: gro160ke@zsr.sk .
Redakcia v Bratislave: 813 61 Bratislava, Klemensova 8. Telefóny: fax 02/5292 0908, aktuálne správy, listy a sťažnosti čitateľov železničný tel: 920/7582, štátny tel. 02/5058 7582, e-mail: gro160@zsr.sk , inzertná služba, distribúcia a predplatné železn. tel. 920/7582, št. tel. 02/5058 7582. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.
Zalomenie a litografie CompuGraph, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Tlač Východoslovenské tlačiarne a. s., Letná 47, 042 67 Košice. Index č. 49 931, registr. č. BMP-15.

Oficiálna stránka na servri ŽSR

Keďže obdobná strana na webe (cca do januára 2003) neexistovala, tu ponúkam môj pokus o stručnú dokumentáciu obsahu (pre extrémnu časovú náročnosť však nebolo možné v ňom pokračovať)

Register článkov o jednotlivých tratiach ŽSR

rok 2000
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
rok 1999
         

 

číslo str. titulok
7
(29. III. 2000)
   
   
   
6
(15. III. 2000)
obálka - 2 "Nadštandard v oblasti príplatkov" - hospodárenie ŽSR v roku 1999 a plán na rok 2000
1, 3 "Členom už v júni ?" - príprava ŽSR na vstup do spoločnosti EUROFIMA (Eur. spol. pre financovanie žel. koľaj. vozidiel)
2 "Ako skončil štrajk na MÁV ?"
2 - 3 "Priblíženie na rozdiel 50 korún" - odborári opäť nepristúpili na návrh ŽSR
2 - 3 "Dohodnúť sa, to je povinnosť i zodpovednosť" - námestnik gen. riaditeľa ŽSR o kolektívnom vyjednávaní
4 - 5 "Pripravený na každú možnosť" - vedúci pracovísk o pripravovanom štrajku
6 - 7 "Lepšie ako predpokladal plán" - preddbežný hospodársky výsledok a ekon. situácia ŽSR za rok 1999
8 - 9 "Od základov po strechu" - o chátrajúcej žst. Bratislava predmestie
10 - 11 Monitor periodickej tlače
12 "Chcelo by to Herkula" - problémy Žel. polície SR
"Šanca študovať" - priťahovanie opaskov na Žilinskej univerzite
13 "Január a február sa vydarili" - plán nákl. prepravy splnený na 115 %
"Na trati Tr. Teplá - Tr. Teplice nejazdia električky" - od 7.3.2000 minimálne na 2 mesiace z dôvodu rekonštrukcie trate
"ŽSR sú pozorovateľom Spoločenstva železníc EÚ" - od 7.3.2000
14 Spoločenská rubrika
15 Inzercia, krížovka
16 Zdravotné rady, Zrnko múdrosti, Test
obálka - 3 "Ako vrchol dopravná sála" - sprevádzkovanie dopravnej sály v Stred. internátnej prípravy ŽSR v Rudňanoch
5
(1. III. 2000)
obálka - 2 "Zvýšenie bezpečnosti prevádzky" - sprevádzkovanie univerzálneho autobloku na trati Žilina - Horní Lideč
"Pozdrav pre trojčatá" - operátorky J. Gadošovej-Maliarovej z Malej Lodiny
1, 3 Výzva gen. riaditeľa ŽSR v súvislosti s vývojom kolektívneho vyjednávania ku kol. zmluve ŽSR 2000
2 "Čo je to štrajk" - právny výklad JUDr. T. Šloserovej
3 "Pálčivá otázka súčasnosti" - priemerná mzda na ŽSR
4, 6 - 7 "Zvážme, akou cestou sa uberať" - príprava podnikateľského plánu ŽSR
5 - 7 "Zaostávame takmer v každom smere" - aplikácia a dodržiavanie smerníc EÚ v podmienkach ŽSR
7 "Tovar si hľadá cestu sám" - rozhovor s gen. riaditeľom Nár. spol. nákl. prepravy SNCFR
8 - 9 "Aké zmeny prinesie novelizácia Ok 3 ?"
10 "Majú budúcnosť !" - využitie priemyselných mobilných počítačov
11 "O podnikateľskom pláne ešte raz" - z rokovania správnej rady ŽSR
"Žijú medzi nami" - darcovia krvi medzi - zamestnanci ŽSR
"ISPA o projektoch" - príspevky fondu pre ŽSR
Analýza zamestnanosti
12 "Komerčné zľavy sa ujali" - z poradného zboru riaditeľa Divízie os. prepravy
Naša anketa
13 "Snaha o zvýšenie prepráv" - rokovanie DNP v Poľsku
"Vrcholom bude Hannover" - program činnosti Eur. asociácie železničiarov - AEC
14 - 15 Monitor periodickej tlače
16 "Ako ušetriť stovky korún" - aplikácia zliav v medzin. os. preprave
16 "Keď železnica prehráva" - marketing v os. preprave
17, 18 Spoločenská rubrika
18 Inzercia, krížovka
19 Zdravotné rady, Zrnko múdrosti, Test
20 "Dobrá povesť zubačky" - ozubnicová železnica Štrba - Štrb. Pleso jubiluje
obálka - 3 "Tadícia aj perspektívy" , "Vyhrabané spod uhlia" - minulosť, súčasnosť a budúcnosť ozubnicovej železnice Štrba - Štrb. Pleso
príloha Cudzí prepravcovia na železničnej ceste
4
(16. II. 2000)
obálka - 2 "V Tatrách vyčíňal orkán" - 31. 1. 2000
1 "Prijmeme len takú zmluvu, ktorú sme schopní splniť" - stanovisko gen. riaditeľa ŽSR k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti
2 "V záujme každého železničiara je potrebná rozumná dohoda" - námestník gen. riaditeľa ŽSR pre ľudské zdroje o kolektívnom vyjednávaní
3 "Je nutné chápať širšie súvislosti" - mzdový vývoj na ŽSR
4 "Kolektívne vyjednávanie a jeho právne úpravy"
4 - 5 "Verejnosť čoraz menej podporuje štrajk" - verejná mienka o protestoch železničiarov MÁV
6 - 7 "Naše výplaty budú vyššie" - daňové úpravy od 1. 1. 2000
8 - 9 "Pod Tatrami chcú dokázať, že to bol krok vpred" - organizačné zmeny v štruktúre Správy žel. tratí a stavieb Košice
10 "Dobré správy" - rokovanie ŽSR, UŽ a SNCFR o príprave zväzových taríf
"Nový riaditeľ Divízie žel. koľaj. vozidiel" - od 2. 2.2000
"Tak predsa sa to stalo !" - 1. 2. 2000 začali VSŽ vlastnú dopravu na tratiach ŽSR
11 "Očakávame nárast tržieb" - prednosta Sekcie kombinovanej dopravy Divízie nákl. prepravy o kombinovanej doprave
"Tridsaďročná zubačka - Štrba - Štrb. Pleso"
12 "Nebude to jednoduché" - príprava reštrukturalizácie Divízie žel. koľaj. vozidiel
"Vlak jubilant" - prepravujúci drevo z Čopu do Rakúska
"Podpísali dohodu" - o zabezpečení fyzickej ochrany vojenských zásielok pre Maďarskú armádu
"Vyúčtovali sme časť strát" - štrajku na MÁV
"V závere roka solidárnejší" - zvýšenie príspevkov fondu zamestnancov ŽSR Solidarita
13, 14 Spoločenská rubrika
14 Inzercia, krížovka
15 Zdravotné rady, Zrnko múdrosti, Test
16 "Výročie v Chorvátsku" - trate Békescsaba - Oradea - Osijek
"Prepotrebné búdky" - toalety na železnici v 19. storočí
"Mot. rušeň radu 2020 DB"
Písali o železnici pred 100 rokmi
obálka - 3 "Premiéra vozňov Rils" - na prepravu plechov
"Žel. vojsko v akcii" - pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity
3
(5. II. 2000)
obálka - 2 "Dobrá mašinka" - nasadenie mot. vozňov radu 811 na trati Žilina - Rajec
1, 5 "Pri nižších výkonoch treba skvalitniť služby" - hovoríme s riaditeľom Divízie osobnej prepravy Ing. Jánom Bedžalom
2 "Podnikateľský plán sa stále dotvára" - z poradného zboru generálneho riaditeľa ŽSR
"Ďaľší pokus pred sprostredkovateľom" - o doterajších výsledkoch kolektívneho vyjednávania
3 "Milióny na infraštruktúru" - minister na východe Slovenska
"Výnimky len absolventom" - pri voľnom nábore na ŽSR
"Byty pre železničiarov" - rekonštrukcia 11 bytov ŽSR v Košiciach
"Padali lavíny" - na Orave
"Zamrzli výhybky" - v Košiciach 24. 1. 2000
4 "Prudké prvé reakcie" - od 1.1.2000 DŽKV a DDC s novým oragnizačným usporiadaním
"Posilnenie kompetencií prednostov"
6, 7 "Divízia nákladnej prepravy vstupuje do obchodneho roku 2000 s novými úlohami a cieľmi"
8, 9 "Klenotnica železničnej histórie" - Spolok Výhrevne vrútockej - partia chlapov, ktorá miluje paru
10, 11 "Chudobný chlap si berie dievčinu s veľkým venom" - riaditeľstvo železničnej nákladnej prepravy CARGO - nová štruktúra v histórii poľských železníc
11 "Komu rovnošatu ?"
12 "Otázka pre … riaditeľa odboru obchodného kontrolingu GR ŽSR Ing. Pavla Gábora" - zmeny podmienok pre výdaj spešnín na dobierku
"Majetková kriminalita je nižšia" - z tlačovej besedy gen. riaditeľa Žel. polície
13, 14 Spoločenská rubrika
14 Inzercia, krížovka
15 Zdravotné rady, Zrnko múdrosti, Test
16 "Aj úradné tlačivá majú svoju históriu"
"Písali o železnici pred 100 rokmi: Železničiari a obecná daň"
"Sendvičové súpravy" - na trati Beauvais - Paris
obálka - 3 "Nové aj rekonštruované" - stanice ŽSR

Objednávka na predplatné 2003


Strana vytvorená : 05-III-2000
Posledná aktualizácia : 04-III-2003
Späť na  Železničné odkazy na Slovensku