Kľúčové slovo privatizéra: VAPOP

Sprivatizoval:
Tatravagónka, a.s.

Ďalšie údaje o privatizérovi (výpis z OR)
1997/19 Okresný súd Prešov
R09675
Spis. zn.: Sa 185/P
Obchodné meno: VAPOP, akciová spoločnosť,
Poprad Sídlo: Štefánikova 887/53, Poprad, 058 01
IČO: 31697 721
Právna forma: akciová spoločnosť
Vymazáv
a sa
Štatutárny orgán: predstavenstvo: Ing. František Králik, Poprad, Chalupkova 2603; Ing. Ladislav Šimko, Poprad, Prešovská 2414; Ing. Ján Krajňák, Poprad, Šrobárova 2668/15; Ing. Emil Buc, Poprad, Na letisko 21; Ing. Gabriel Neustadt, Poprad, Štúrova 1; Ing. Ondrej Trebuňa, Spišské Hanušovce 2; Ing. Michal Šimčák, Poprad, Matejovská 15
Zapisuje sa
Štatutárny orgán: predstavenstvo: Miroslav Náhlik, Školská 621/34,
Šúrovce; Ing. Ondrej Bielek, Jazmínová 4, Zvolen; Ing. Jozef Bachleda, Suchá hora 7, Kežmarok; Ing. Anna Bachledová, L. Svobodu 2568/38, Poprad; Ing. Ladislav Volák, Laškrounská 16, Kežmarok; Ing. Ján Šikerle, B. Nčmcovej 656/9, Sliač
Deň zmeny zápisu: 3.
12.1996

1995/3 Obvodný súd Košice 1
R01305
Spis. zn.: Sa 523/V
Obchodné meno: VAPOP, akciová spoločnosť, Poprad
Sídlo: Štefánikova 887/53, Poprad


Poznámka: Údaje do tejto databázy boli generované automaticky a importované pomocou systému OCR. Ospravedlňte preto prosím prípadné preklepy a nedostatky

M.E.S.A.10, Hviezdoslavovo nám.17, 811 02 Bratislava