Přípojné vozy řady 021/Bifx

Jedním z velkých problémů, s nimiž se České dráhy postupné musí vypořádat, je obecné nevyhovující stav parku osobních vozu. Má více příčin - od zvolené koncepce, zadaných technických podmínek a použitého konstrukčního řešení přes obecně známé problémy s možnostmi nákupu jednotlivých komponentů v dobách minulých (nemluvě o téměř nemožném dovozu z vyspělých států) až po vleklé potíže s údržbou a opravami v často nedostatečné vybavených pracovištích bývalých vozových dep; po roce 1989 k tomu ještě navíc přibyl nedostatek finančních prostředků na pravidelnou údržbu v dílnách. V situaci, kdy chybějí peníze na nákup nových vozidel, jejichž pořizovací cena se vyšplhala do závratných výšek, skýtá alespoň dílčí možnosti zlepšení postupná modernizace stávajícího vozového parku, na kterou navíc byla v poslední době uvolněna i určitá částka.
Kromě několika typů vozů pro dálkové vlaky, o jejichž modernizaci jsme už v ŽELEZNICI vícekrát psali, padlo v minulém roce rozhodnutí modernizovat také vozy pro regionální dopravu. A protože je v současné době pociťován největší nedostatek vhodných přípojných vozů k motorovým v
ozům vyšších výkonů (původně zamýšlený nákup nových přípojných vozů k řadě 842 musely tehdejší ČSD pro nedostatek financí odřeknout), padla volba na modernizaci přípojných vozů řady 020/Bix (krátký Balm), sériové dodávaných v letech 1960 až 1969. Tento typ se navíc svými parametry blíží nově navrhovaným přípojným vozům k motorovému vozu řady 843.
Původně se předpokládalo, že se budou modernizovat jen vozy z poslední stokusové série z roku 1969 (70 54 28-05 602 až 701), ale k přestavbě jsou přistavovány i některé starší vo
zy, které mají prošlou lhůtu periodické opravy a jsou celkové ve vyhovujícím stavu.

 021.gif

První fází modernizace, kterou provádí ŽOS Nymburk, je úplné odstrojení vozu a generální oprava podvozků. Vozy pak jsou přistaveny do Moravskoslezské vagónky ve Studénce, kde se provádí důkladná oprava vozové skříně včetně výměny zkorodovaných nosných prvků, úpravy pro dosazení nových oken a dveří a namontuje se nové vybavení vozu. Podstatným modernizačním zásahem, který má zlepšit vlastnosti vozu, je úprava rozvodu horkého vzduchu z naftových teplovzdušných agregátů pro vytápění - dosavadní systém příliš nevyhovoval.
Na první pohled je kromě nového polyuretanového nátěru v obdobné kombinaci jako u řad 842 a 843 a nových návěstních svítilen patrná výměna všech bočních oken za okna sklopná s determálními skly a použití předsuvných vstupních dveří s pneumatickým ovládáním. Zcela je změněno uspořádání interiéru; jedna nástupní plošina je rozšířena na úkor středního oddílu, sem je také přemístěno WC. Použita jsou šp
anělská sedadla firmy Fainsa v novém uspořádání, na větší plošině jsou dvě sedadla sklopná. V interiéru najdeme příčky bez oken, nové obložení stěn a stropu včetně nové řešeného osvětlení, novou podlahu, podokenní stolky kombinované s odpadkovým košem i nové podélné zavazadlové police. Zcela nové je také vybavení WC podle vzoru nyní vyráběných vozidel. Na střechu nad WC byla doplněna dvojice větráku Kuckuck.
Celá elektrická výzbroj vozu je také nové koncipována. Odpadá nabíjecí dynamo na jednom z podvozků a baterie je dobíjena malým napětím (jmenovité hodnoty 48 U) přímo ze zdroje na hnacím vozidle. Osvětlovací zářivky mají individuální střídače, nouzové osvětlení je žárovkové. Zcela nová je kabeláž - vozy jsou vybaveny průběžným 13-pólovým kabelem UIC a na
každém čele je dvojice zásuvek MZ 264. Ovládání dveří je elektropneumatické se signalizací zavřených dveří, s akustickým i optickým návěštím před zavřením a s ochranou proti sevření cestujícího. Dveře lze zavírat centrálně v celém vlaku najednou a signálem z motorového vozu (při překročení rychlosti 5 km/h) jsou dveře za jízdy blokovány. Dálkové lze také ovládat osvětlení a vypnout topení. Ve voze je zařízení vlakového rozhlasu a je použit informační systém, známý z řady 842; v každém nástupním prostoru je vybavovací tlačítko pro zastávku na znamení.
Přestavěna je také vzduchová výstroj. Celé hlavní potrubí průběžné brzdy se nahrazuje novým o větším průřezu, navíc je doplněno průběžné napájecí potrubí včetně vzduchojemu pro otevírání a zavírání dveří.
První z rekonstruovaných vozů byly dokončeny na přelomu roku a hned při prvních jízdách nastaly problémy. Otevřené vstupní dveře a výklopné stupačky totiž přesahují dovolený obrys pro vozy, při jízdě proto musí být vždy dveře uzavřeny; výklopná okna přitom znemožňují dávání návěstí při posunu zevnitř vozu. Proto byly na čela vozu dodatečné doplňovány stupačky s madlem pro posunovače.
Modernizovaným vozům bylo změněno řadové označení na 021 (od 001 výše), resp. v písmenném vyjádření na Bifx. Moravskoslezská vagónka Studénka jim také přiděluje nová výrobní čísla.
Celkové je rekonstrukce na pohled efektní a určité pomůže v prodloužení životnosti těchto vozů. Ovšem tím, že nebyl proveden žádný zásah do pojezdu, zůstaly vozům nevyhovující jízdní vlastnosti - zcela chybí tlumení kmitá. Typ použitých sedadel neskýtá pro delší cesty dostatek pohodlí a je v přímém rozporu s oběhy, do nichž jsou rekonstruované vory převážné zahazovány. Je také otázkou, zda by nebylo výhodnější investovat raději například do rekonstrukce sice
jen nepatrné mladších, ale koncepčně modernějších přípojných vozů řady 053/Bnp (původně Balm).

Hlavní technické údaje:

Maximální provozní rychlost 90 km/h
Délka přes nárazníky 18 500 mm
Maximální šířka skříně 3 003 mm
Maximální výška od temene kolejnic 3 701 mm
Rozvor podvozku 2 300 mm
Vzdálenost otočných čepu 12 630 mm
Jmenovitý průměr kol 800 mm

( Ivo Mahel, ŽELEZNICE 2/1996)


Späť na " Prehľad dĺžok, vlastných hmotností, ložných hmotností, počtu oddielov a miest vo vozňoch osobnej dopravy používaných na tratiach ŽSR "Späť na " Prehľad dĺžok, vlastných hmotností, ložných hmotností, počtu oddielov a miest vo vozňoch osobnej dopravy používaných na tratiach ŽSR " Strana vytvorená / Site created : 5. VI. 2000
Posledná aktualizácia / Last Update : 5. VI. 2000
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/021.htm )