Cestný tunel v Čelne

Od bývalej samostatnej obce Lopej, dnes súčasti Podbrezovej, po prekročení Hrona vinie sa ďalej na juh úzko asfaltová horská cesta po krásnej doline. Kto sa vydá po nej, neuvidí krásy, ktoré sa odkrývajú turistovi, idúcemu popri potoku po chodníčku. Vlnky horského potoka, pretekajúceho kaňonom s hukotom sa odrážajú od balvanov. Postupom cesty hukot narastá. Keď sa prederieme cez smrečinu, dostaneme sa ku kaskádovému vodopádu padajúcemu do dolnej času doliny, ktorou sme práve prešli. Škoda, že tieto nezabudnuteľné krásy nie sú lepšie sprístupnené. Návštevník tu nájde majestátnu, neporušená, obdivuhodná prírodu.
Vysoko na svahu nad touto krásou vedie iba 3,6 m široká cesta, zasekaná priamo do svahu, miestami až 100 m nad kaňonom. Strmo stúpa na svojej 11 km dlhej púti na vrchol Vepra a prekonáva výškový rozdiel 716 m. A práve neďaleko kaskádového vodopádu, približne v úseku ôsmeho kilometru nebolo možné zasekať cestu do strmého svahu. Preto roku 1928, keď cestu upravovali pre ťažbu dreva, prerazili tu tunel, ktorého autorom bol Ing. Kelemen. Pre konské poťahy v tých rokoch stačil tunel široký 280 cm.
Éra konských poťahov zanikla, začali sa používať nákladné auta a tunel nevyhovoval. Preto tunel roku 1971 rekonštruovali. Rozšírený tunel je široký 440 cm, vysoký 435 cm, dlhý 41,5 m.
Pre technickú zaujímavosť aj umiestnenie v nezvyklom teréne bol tunel 8.2.1974 zapísaný do zoznamu Technických pamiatok na Slovensku, pod číslom 2830. Tak sa na jednom mieste stretáva nevšedná a málo vyhľadávaná krása prírody s technickou zaujímavosťou. V súčasnosti je jeho stav dobrý.

Severný portál

Vstup cesty do tunela, foto Emil Schenk, 14.10.2001 Portál tunela, foto Emil Schenk, 14.10.2001

Tunelová rúra

Severný východ z tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 14.10.2001
 
Južný východ z tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 14.10.2001
 
Tunelová rúra, pohľad smerom na juh, foto Emil Schenk, 14.10.2001

Južný portál

Vstup cesty do tunela, foto Emil Schenk, 14.10.2001 Portál tunela, foto Emil Schenk, 14.10.2001

Pramene:


Strana vytvorená : 9. VI. 2003
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť cestné tunely na Slovensku