Gőrgeiho tunel na Skalke

Pre väčšinu návštevníkov týchto končín je dozaista atraktívnejšia prehliadka samotnej Kremnice či návšteva geografického stredu Európy neďaleko Kremnických Baní. Preto málokto vie, že v Kremnických vrchoch, medzi Suchou horou a Vyhnatovou, v nadmorskej výške 1 200 m, sa nachádza torzo Tunela.

Tunel dala vykopať pravdepodobne niekedy v 14. storočí Thurzovsko-Fuggerovská spoločnosť na prepravu medi a striebra z hút v Tajove a Banskej Bystrici do Kremnickej mincovne. Tunel využívali často aj pútnici smerujúcich do Starých Hôr. Bol taký priestranný, že sa cezeň kedysi dalo prejsť aj vozmi. Spojenie oboch miest sa využívalo ešte aj v 20.storočí, navyše ďalší Tunel bol pri neďalekej lokalite Hostinec. Tunel má bohatú, hlavne vojenskú históriu.
20. novembra 1703 po ohlásení víťazstva Rákocziho kurucov pri Zvolene a Svätom Kríži utekal cez Tunel z Banskej Bystrice do Bojníc cisársky generál Schlick. 28. júla 1764 prešiel cez Tunel rímsky kráľ (neskôr rakúsky cisár) Jozef II so svojím bratom arcikniežaťom Leopoldom. V noci z 24 - 25. januára 1849 ustupovala pred rakúskym cisárskym vojskom cez Tunel armáda plukovníka Aulicha pod vedením uhorského povstaleckého generála Artúra Gőrgeiho. Pretože z Kremnice smerom na Banskú Bystricu nemal iného východiska, musel ísť cez Tunel (podľa neho je známy ako Gőrgeiho tunel). Keď s celým výstrojom a výzbrojou prešiel, dal ho zavaliť, aby ho cisárske vojsko nemohlo nasledovať.

Tunel počas Slovenského národného povstania
Opätovný význam nadobudol počas SNP , keď po predchádzajúcom spriechodnení v noci zo 4. na 5. októbra 1944 previedli cez Tunel partizáni zlatý poklad zo Štátnej mincovne v Kremnici do Národnej banky v Banskej Bystrice. Po prechode Tunel opäť zasypali a zosuv pôdy v roku 1955 dokončil dielo skazy.

Obnova torza Tunela
Obnova zavaleného torza Tunela zabezpečila v roku 1996-97 Okresná správa Klubu slovenských turistov z Banskej Bystrice za prispenia Kabinetu Zdravé mesto Banská Bystrica, firiem MIS a GANZ Banská Bystrica, mesta Kremnica, Banskej spoločnosti Hodruša, Kremnickej banskej spoločnosti a za výdatnej pomoci nadšencov a priaznivcov obnovy Tunela. Od soboty 13.septembra 1997, po deviatich mesiacoch tvrdej práce, slúži nielen pešej turistike, ale aj cykloturistom, v zime pre lyžiarsku turistiku.
Pred východným vstupom sa inštalovala aj informačná tabuľa. Tunelom vedie žltá trasa z Tajova do Kremnice, čím vlastne s hrebeňovou červenou tvorí riadnu mimoúrovňovú križovatku (také čosi nemáme ani v Tatrách!).

Vchody do "tunela"

Západný vchod, foto Emil Schenk, 14.10.2001 Východný vchod, foto Emil Schenk, 14.10.2001

"Tunelová" rúra

Západný východ z "tunelovej" rúry, foto Emil Schenk, 14.10.2001
 
Východný východ z "tunelovej" rúry, foto Emil Schenk, 14.10.2001
 
"Tunelová" rúra, pohľad smerom na východ, foto Emil Schenk, 14.10.2001

Pramene:


Strana vytvorená : 9. VI. 2003
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť cestné tunely na Slovensku