Elektrifikácia trate Barca - Čaňa

Realizačné náklady vyše 17 mil. Kčs, doba výstavby 19 mesiacov, dĺžka elektrifikovanej trate 10 km, zatrolejovanie koľají 14 km. To sú hlavné údaje stavby Barca - Čaňa, uvedenej do skúšobnej prevádzky 7.11.1984. O deň neskôr nahradila na tejto trati elektrická trakcia motorovú. Dodavateľom stavebnej časti bol podnik Eletrifikácia železníc Praha a dodávateľom technológie podnik Automatizácia železničnej dopravy Bratislava. Stavba sa realizovala podľa projektu SUDOP.

Prameň:


Strana vytvorená : 28. VIII. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť