Elektrifikácia trate Liptovský Mikuláš - Žilina

Dňa 25.2.1956 bola slávnostne prestrihnutá páska vtedajším námestníkom ministra Ondrejom Gerecom v železničnej stanici Žilina pred prvým vlakom, ktorý začal pravidelnú elektrickú prevádzku na hlavných železniciach ČSD.
Na počesť 30. výročia 27.2.1986 privítali v žst. Žilina miliónty elektrický nákladný vlak ťahaný "dvojičkou" E479.1, ktorý viezol z Čiernej nad Tisou pre ostravské hute železnú rudu o hmotnosti 2440 ton. Po výmene rušňovej čaty pokračoval vlak do Ostravy.
V žst. Žilina boli vystavené elektrické rušne premávajúce na I. hlavnom ťahu.

Prameň:


Strana vytvorená : 28. VIII. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť