Elektrifikácia tratí, ktoré ostali v projektoch alebo s ktorými sa počíta do budúcna

Elektrifikácia tratí na strednom a východnom Slovensku
V súlade s vývojom v susedných štátoch už 22.10.1945 schválil Zbor povereníkov plán elektrifikácie do roku 2000. Jej účelom bolo ušetrenie uhlia, ktoré sa na parnú prevádzku spotrebovalo až 10% z celkového vyťaženého množstva v ČSR.
V 1. etape mali byť elektrifikované aj trate Vrútky - Lučenec, Diviaky - Banská Bystrica - Zvolen. V 2. etape mali byť následne elektrifikované trate Banská Bystrica - Margecany. A 3.etape aj Brezno n/Hronom - Plešivec, Plešivec - Rožňava - Košice, Poprad - Podolínec - Prešov, Lučenec - Lenartovce - Plešivec, Humenné - Prešov.
Beránek, F.: Elektrifikácia tratí ČSD na Slovensku, Výstavba Slovenska, 2, 1947, č.12

Bratislava - Komárno
Elektrifikácia trate Bratislava - Komárno by mala prebehnúť po roku 2010.
Aktualizácia ÚPN-SÚ Komárno, Zmeny a doplnky, Aurex, Bratislava 1993

Šurany - Prievidza
Elektrifikácia trate Šurany - Prievidza by mala prebehnúť po roku 2010.
ÚPN-SÚ Nové Zámky, URKEA, Banská Bystrica 1996

Poprad - Plaveč
Elektrifikácia trate Poprad - Plaveč by mala prebehnúť po roku 2010.
ÚPN-SÚ Poprad, ARCHEKO, Banská Bystrica 1998

Holíč - Skalica - Sudoměřice
Dopravná dôležitosť železničnej trate traťového úseku Kúty - Holíč - Skalica - Sudoměřice a Holíč - Hodonín nepresahujú regionálny význam, čo však nevylučuje potrebu jej modernizácie a v prípade trate Holíč - Skalica i elektrifikácie.
ÚPN-SÚ Holíč, návrh riešenia, Združenie archicon HB, november 1996

Bánovce nad Ondavou - Humenné
Celoštátna koncepcia rozvoja železničnej dopravy uvažuje s elektrifikáciou trate Bánovce nad Ondavou - Strážske - Humenné. Odbor stratégie a expetríz ŽSR dokonca uvažuje o jej predĺžení až do Medzilaboriec. Vo výhľade je myslené aj na zdvojkoľajnenie úseku Humenné - Strážske.
ÚPN-SÚ Humenné, URBAN v.o.s., 1995


Strana vytvorená : 28. VIII. 2000
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť