Mosty na trati Topoľčany - Chynorany - Trenčín

Stavba trate a mostov
Pri stavbe trate Topoľčany - Chynorany - Trenčín bolo na trati postavených spolu 131 mostov a priepustov. Trať bola otvorená 18.8.1901.

Mosty v rokoch 2.svetovej vojny
V noci 11.9.1944 o 0:22 hod vyhodili partizáni most ponad Svinicu v km 25,5 trate Svinná - Bánovce. Most bol tak silne poškodený, že premávka musela byť zastavená až do 28.10.1944.
Ustupujúca nemecká armáda v noci z 1.na 2.4.1945 zničila v úseku Topoľčany - Bošany 4 mosty a priepusty. 3.4.1945 vyhodila do vzduchu aj mosty pri Chynoranoch. V úseku Chynorany - Bánovce boli zničené všetky mosty a priepusty. Zo 60 km trate Topoľčany - Trenčín bolo 47 km trate rozobraných, podvaly popretŕhané, koľajnice úplne pokryvené a nepoužiteľné.
Trať, ktorá spájala Považie s Ponitrím, prestala existovať.

Rekonštrukcia zničených mostov
Pri rekonštrukcii úseku Topoľany - Bánovce boli obrovské problémy. Dopravné ťažkosti spôsobovali, že až 3/4 času na rekonštrukciu zabralo zháňanie potrebného materiálu dreva, koľajníc, atď.
9.6.1945 sa začala pravidelná doprava v úseku Topoľčany - Bošany (Pravda 88/9.6.1945). Doprava v úseku Topoľčany - Bánovce bola obnovená 15.6.1945. Po obnove mosta cez Bebravu bola 26.6.1945 osobná doprava predĺžená po žst. Trenčianske Jastrabie.
Opravné práce na úseku Trenčianske Jastrabie - Trenčín v júli 1945 strácali na intenzite. Na obnove trati pracovalo málo robotníkov a nik si nevedel vysvetliť, prečo práce viazli, hoci každému bol znýmy význam skorého dokončenia traťového úseku (Pravda 117/15.7.1945). Povereníctvo SNR pre dopravu a verejné práce určilo Odboru pre udržovanie tratí v Trenčíne začiatok dopravy Chynorany - Trenčín na 15.7.1945. Po vykonaní skúšobnej jazdy začala na celej trati osobná doprava 16.7.1945.

Most v km 37,58
Most trate v km 37,58 slúžil ako podjazd LŽ Trenčín - Selec (760 mm). Po rušení lesnej železnice most nebol zrušený (máj 1931), funguje ako priepustok pre občasne tečúci tok. Most je po nedávnej rekonštrukcii, má novodobú železobetónovú dosku.

Pramene:


Strana vytvorená : 3. I. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku