Mosty na trati Košickej detskej železnici

Na počesť 10.výročia oslobodenia ČSR bola v 1955 brigádnicky postavená trať rozchodu 1000 mm, ktorá v dĺžke 3940 m prechádzala Čermeľským údolím. Na trati boli postavené 3 oceľové mosty, 5 prejazdov, trať mala 19 oblúkov polomeru 80 až 800 m, traťovú rýchlosť 30 km/h a jazda bola riadená traťovým telefónom.

Rekonštrukcia trate v 1987
V 1984 SÚDOP Košice spracoval štúdiu o komplexnej rekonštrukcii celej trate.
V prvej etape rekonštrukcie v 1987 bola vymenená medzistaničná koľaj. V ďalších prácach sa počítalo s výstavbou stavičných budov a dokonca s predĺžením trati o ďalší úsek dĺžky 1 km.

Prameň:


Strana vytvorená : 7. V. 2007
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku