Mosty na trati Trebišov - Vranov nad Topľou

Stavba mostu vo Vranove nad Topľou
Most ponad Topľu vo Vranove nad Topľou v km 30,8/10 bol postavený pri stavbe trate Strážske - Prešov. Most má tri polia rozpätia 16,80 + 54,00 + 16,80 m. V 2 krajných poliach má plechové konštrukcie so spodnou mostovkou a v strednom poli priehradovú konštrukciu so spodnou mostovkou. Všetky 3 konštrukcie sú v priamej trati. Približná hmotnosť kovových konštrukcii je 3227 q. Železné konštrukcie dodala firma Vítkovické horní a hutné ťažiarstvo Moravská Ostrava.

Obnova trate po vojne
S obnovou trate sa začalo hneď po oslobodení. Ako uvádza Pravda (19/6.3.1945) pracuje sa na trati Trebišov - Vranov v úseku Trebišov - Sečovce.

Obnova mostu vo Vranove nad Topľou
Most ponad Topľu bol koncom 2.svetovej vojny zničený.
Obnova trate Vranova nad Topľou-zastávka - Čierne nad Topľou začala v máji 1945. Začiatkom jesene 1945 pokračovala na vlastné náklady v rekonštrukcii mosta ponad Topľu vojenská správa.

Slávnostné otvorenie obnovenej trate
Slávnostné otvorenie trate Trebišov - Vranov sa odohralo 9.9.1945. Neskoršie otvorenie dopravy spôsobila skutočnosť, že zvrškový materiál trate bol použitý na rekonštrukciu dopravne dôležitejšieho úseku Medzilaborce - Michaľany. Obnovu trate vykonal Odbor pre udržovanie trate v svojej vlastnej réžii, za výdatnej pomoci ONV vo Vranove. Práce narážali na veľký nedostatok materiálu. RŠŽ prispelo na rekonštrukciu trate 3 nákladnými autami, ktoré pomáhali dovážať potrebný materiál. Na obnove trate sa zúčastnili aj robotníci z okolitých dedín (VP 7.9.1945). Pravidelná osobná doprava sa otvorila 10.9.1945 (Pravda 175/23.9.1945).

Pramene:


Strana vytvorená : 3. I. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku