Mosty na trati Kapušany - Bardejov

Trať z Kapušian do Bardejova stúpa údolím potoka Sekčov, ktorý prekračuje šiestimi mostami.
Najväčší most na trati sa nachádza až na rozhraní trate a vlečky za koncovým zhlavím žst.Bardejov cez rieku Topľu. Most na vlečke bol postavený až po 2.sv.vojne.

Poškodenie mostov v rokoch 2.svetovej vojny
3.10.1944 partizáni poškodili mosty v km 39.809 a v km 39.5/6. Zaťažkávaciu skúšku na mostoch sa mala vykonať 6.10.1944. V ten deň vlak 96356 o 16.50 hod. nabehol v km 41.5/6 medzi stanicami Klušov - Bardejov na partizánsku mínu. Tri ochranné vozne boli výbuchom odhodené, oba rušne a 5 nasledovných vozňov vykoľajilo oboma osami. Doprava bola prerušená.

Rekonštrukcia trate po 2.svetovej vojne
V stredu 10.10.1945 bola na trati Prešov - Kapušany - Demjata vykonaná technická revízia trate a zaťažkávacia skúška mostov. Revízia nezistila nedostatky na začatie trvalej a bezpečnej premávky. Od 11.10.1945 bola obnovená železničná doprava Prešov - Demjata podľa cestovného poriadku.
Po dokončení opravy mostov pri Raslaviciach bola 28.10.1945 obnovená železničná doprava aj v úseku Demjata - Bardejov. Bolo to po 9 mesačnej prestavke. Prvý vlak odišiel z Prešova smerom na Bardejov v deň štátneho sviatku o 7:30 hod. Bardejov spojil oslavy štátneho sviatku s oslavami príchodu prvého vlaku. Predseda MNV Nicák vo svojom prejave pozdravil účastníkov a poďakoval všetkým pracujúcim na trati Prešov - Bardejov. Predseda ONV Podhájecký poukázal na technické ťažkosti, ktoré sa museli prekonať pri oprave zničenej trate. Nato odovzdali robotníkom, majstrom a inžinierom pochvalné dekréty za ich obetavú prácu. Za RŠŽ v Košiciach prehovorili prednosta Smolko a Ing.Košťál. Slávnosť pokračovala na námesti prehliadkou armády, prísahou nováčikov a prejavmi zástupcov ONV a armády.

Poškodenie mostov po povodni 1948
Neustále dažde od konca mája 1948 začiatkom júna 1948 rozvodnili rieky, ktoré zaplavila trať v dĺžke niekoľko kilometrov a poškodili aj hradskú. Mesto Bardejov ostalo bez priameho spojenia s Prešovom. Najskôr bolo potrebné presadať pri Tulčiku. Povodeň poškodila ajmost medzi Klušovom a Bardejovom. V dôsledku toho bola prerušená železničná doprava, osobná sa vykonávala autobusmi ČSD.

Obnova provizórnych mostov v 60.rokoch
Opravu mosta pri Vyšných Raslaviciach vykonali pracovníci Mostného obvodu Košice v roku 1969 (VŽ 45/1969).
Od roku 1963 sústreďuje služba traťového hospodárstva svoje sily na obnovu provizórnych mostov a na opravu, prípadne prestavbu chatrných mostov a priepustov trate Kapušany - Bardejov. Podľa plánu budú všetky mosty obnovené do konca 1970, takže po roku 1970 bude možné zvýšiť z hľadiska mostných objektov osové tlaky na 20 t a zaviesť ľubovoľnú prechodnosť rušňov. Súčasná služba 13 robí opatrenia, aby bolo možné z hľadiska mostných objektov zvýšiť osový tlak na tomto traťovom úseku už od 1.1.1970 z terajších 16 na 18 t (VŽ 39/1969).

Výmena mostníc na moste v km 44,720
V dobe od 15.10. (8:25 hod) do 19.10.2007 (12:00 hod) sa uskutočnila výluka na trati, ktorej dôvodom bola výmena mostníc na moste v km 44,720.
Po ukončení výluky OR Košice - AO Košice zaviedol od 26.10.2007 (12:00 hod.) v km 44,690 až 44,750, v dĺžke 0,060 km, pomalú jazdu 30 km/h. Predpokladané ukončenie pomalej jazdy je 14.11.2007.

Mosty na trati v súčasnoti
V súčasnosti sa na trati Kapušany - Bardejov nachádzajú dva kovové mosty. Jeden leží medzi Demjatou a Raslavicami a druhý priamo v Bardejove (milan@breakdance.sk, 22.8.2007).

Pramene:


Strana vytvorená : 3. I. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku