Mosty na trati Humenné - Stakčín

Pri stavbe trate Humenné - Stakčín bolo postavených 86 mostov a priepustov v celkovej dĺžke 289 m. Trať bola otvorená 30.11.1909.

Poškodenie mosta po povodniach
Podľa pamätníkov bola najväčšia povodeň v období 1920-1930 v roku 1926. Rieka Cirocha zaplavila domy a strhla most na lesnej železnici v Snine. Pčolinka dosiahla výšku železničnej trate a strhla železničný most v Snine.

Zničenie mostov v 2. svetovej vojne
Na konci 2.svetovej vojny patrila trať Humenné - Stakčín medzi najzničenejšie trate na Slovensku. Nemecké jednotky pri svojom ústupe vytrhali všetky koľajnice s podvalmi a na mnohých miestach úplne rozrušili železničný násyp. Z 11 železných mostov bolo celkom zničených 10. V úseku Humenné - Snina ustupujúca nemecká armáda zničila 21 mostov. Najviac zničeným bol najväčší most cez Laborec pri Humennom s dvoma otvormi po 32,30 m. Železničný most ponad rieku Pčolinku v Snine nebol poškodený.
Rekonštrukčné práce narážali na veľký nedostatok stavebného materiálu, pacovných síl, potravín a obuvi. Z 21 zničených mostov sa do obnovenia dopravy v úseku Humenné - Snina opravilo do definitívnej podoby 15 mostov a 6 bolo mostov provizórnych. Najdlhším bol provizórny most dlhý 80 m. Z ostatných bol jeden dlhý 72 m a ďalšie mali dĺžku pod 30 m.
Úsek Humenné - Snina bol otvorený slávnostným vlakom 27.1.1946. Za Povereníctvo dopravy a verejných prác sa oslavy zúčastnil Ing.Furdík, za RŠŽ Košice hl.inšpektori Jablonský, Vylefal, Ing.Kubovec, poslanci Ferjak, Suchý, Kapišovský a predseda ONV Jóner, ako i iní činitelia politického a verejného života a niekoľko tisíc hostí. Pravidelná doprava osôb a tovaru začala 28.1.1946. Celá trať až do Stakčína bola obnovená 9.6.1946.

Oprava mostov v roku 1963
V roku 1963 sa zúčastnili pracovníci Mostného obvodu Košice na stavbe nových mostov pri Humennom a Stakčíne, keďže pôvodné mosty boli roztrasené a nevyhovujúce (VŽ 3/1963).

Generálna oprava mosta pri Humennom
Generálna oprava mosta pri Humennom sa uskutočnila v lete 1963. Namiesto pôvodného dreveného mosta bol postavený nový most. Stavbu železobetónových opôr sťažoval tekutý priesok, ktorý bolo potrebné odstrániť. Narazili aj na nevybuchnutú mínu z 2.svetovej vojny, ktorú hlásili na VB a neskôr zneškodnili. Pri stavbe sa využila ťažba štrku z vlastného zdroja (z rieky Laborec). Opory mosta boli ukončené 20.6.1963. Prestavbu mosta vykonali pracovníci TO II v Humennom a MO Košice (VŽ 22/1963).

Most cez Cirochu v km 17,260
Most v km 17,260 sa nachádza v katastrálnom území Belá nad Cirochou. Pre zlý technický stav mostníc bola na moste od 1.9.1993 zavedená pomalá jazda. Ešte v roku 1989 navrhoval MO Košice generálnu opravu mostníc s výmenou mosta. Pre prechodný nedostatok mostníc, nepridelenie požadovaných finančných prostriedkov na opravu a uprednostňovanie opráv mostov na hlavnom železničnom ťahu sa oprava ale nerealizovala. V 4.štvrťroku 1993 TD Prešov a MO Košice konštatoval, že most v Belej nad Cirochou neznesie odklad a je nevyhnutné mostnice na moste vymeniť.
V dňoch 15-18.2.1994 sa uskutočnila v úseku Dlhé nad Cirochou - Snina výluka traťovej koľaje a s tým spojená výmena 88 ks mostníc rozmerov 240 x 240 x 250 mm v celej dĺžke mosta. Výmenu vykonal MO Košice v spolupráci s TD Prešov. Výmenou mostníc sa zároveň odstránila dočasná pomalá jazda.

Pramene:


Strana vytvorená : 3. I. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku