Mosty na trati Nemšová - Lednické Rovne

Pri stavbe trate Nemšová - Lednické Rovne bolo postavených 43 mostov a priepustov. Trať bola otvorená 25.10.1910.

Mosty na trati Šaľa - Neded

Pri stavbe trate Šaľa - Neded bolo postavených 28 priepustov a menších mostov. Trať bola otvorená 17.10.1909.

Mosty na trati Komárno - Kolárovo

Stavbu trate Komárno - Kolárovo realizovala firma G. Gregersen a synovia z Budapešti. Pri stavbe trate bolo postavených 57 menších priepustov v celkovej dĺžke 84 m. Trať bola otvorená 8.11.1904.
Z dôvodu nevyhovujúceho celkového technického stavu železničného zvršku trate Komárno – Kolárovo bola dňom 22.12.2006 od 7:00 hod zastavená železničná prevádzka.

Prameň:

Mosty na trati Košice - Hidasnémeti (MÁV)

Pri príležitosti 1.výročia SNP sa 30.8.1945 slávnostne otvorila prevádzka na trati Košice - Čaňa. Slávnosti sa za RŠŽ Košice zúčastnili hl.inšpektor Viktor Zuštiak, prednosta Odboru pre udržovanie tratí Ing.Kubovec. O obnovu trate sa zaslúžili traťmajster Azudt, robotníci Andrej Kavečanský, Ján Matík a Matej Bendák (VP 31.8.1945).
Od 3.10.1945 (Čas 6.10.1945, Pravda 6.10.1945 udáva 5.10.1945) sa rozšírila osobná doprava až po zastávku Gýňov.
28.10.1945 sa rozšírila doprava na trati Košice - Hidasnémeti až po zastávku Kechnec. Vlaky č.1001, 1002, 1005 a 1006 začali chodiť denne z Košíc až po Kechnec (NO 30.10.1945).

Pramene:

Mosty na trati Lučenec - Halič

Prevádzka na trati Lučenec - Halíč bola slávnostne otvorená 19.12.1906.
Po skončení 2.svetovej vojny, ktorú trať prežila bez poškodenia, bol železničný zvršok úplne rozobratý a použitý na urýchlenú opravu zničeného úseku trate Lučenec - Ipolytarnóc. Zvršok bol opätovne položený až neskôr, takže doprava do Haliča bola obnovená až 9.11.1945.
Osobná doprava na trati bola zastavená od 28.5.1962, nákladná od 1.6.1967.

Pramene:


Strana vytvorená : 3. I. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku