Tunel Pitelová

Stavba tunela
Tunel Pitelová je prvým tunelom v traťovom úseku Trnavá Hora - Stará Kremnička.
Tunel prechádza ryolitovým masívom. Pri výstavbe sa časť tunelovej rúry sa mohla ponechať bez bez vymurovania.

Rekonštrukcia tunela
V roku 1896 bol tunel rekonštruovaný. Na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia Tunelový obvod Kremnica dokončil obmurovku v jeho nezaklenutých priestoroch.

Tunel v súčasnosti
Tunel je v súčasnosti v správe Tunelového obvodu Banská Bystrica.

Pitelovský portál - P1

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 1.9.2002 Portál tunela, foto Emil Schenk, 1.9.2002

Tunelová rúra
Tunelová rúra bola postavená v dvoch protismerných oblúkoch. Koncom 19. storočia bola predlžovaná. Tvorí ju 37 pásov (P1+2 až 36+P2). Pásy okrem č.5 (5/1 až 5/5 betónové), ktorý bol pravdepodobne pôvodne nezaklenutý, majú obmurovku. V tunelovej rúre sa nachádza 14 dvojích bezpečnostných výklenkov (4, 5/4, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 24, 26, 28, 31, 34).

Predlžovaná tunelová rúra od P1, foto Emil Schenk, 8.11.2000
 
Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 1.9.2002
 
Bezpečnostné výklenky v páse č.4 a pôvodne nezaklenuté priesory pásu č.5, foto Emil Schenk, 8.11.2000
 
Bezpečnostný výklenok v páse č.28 (vpravo)
foto Emil Schenk, 1.9.2002
 
V páse č.25 (vpravo) na nachádza ??, foto Emil Schenk, 1.9.2002
 
Bezpečnostné výklenky v páse č.28, foto Emil Schenk, 1.9.2002
 
Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 29.9.2001 Predlžovaná tunelová rúra od P2, foto Emil Schenk, 29.9.2001

Kremnický portál - P2
Podľa letopočtu nad portálovým vencom, bol portál postavený pri predlžovaní tunelovej rúry v roku 1896.

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 29.9.2001 Portál tunela, foto Emil Schenk, 1.9.2002

Strana vytvorená : 25. III. 2000
Strana aktualizovaná : 5. VIII. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na Slovenskom Semmeringu