Tunel Veľká Skalka

Stavba tunela
V ryolitovom masíve, ako druhý tunel, bol postavený tunel Veľká Skalka.

Predlžovanie tunela
V roku 1936 (VpŽP 9.5.1936) Riaditeľstvo štátnych železníc v Bratislave vypísalo verejnú súťaž 1165/4-III na predĺženie vrútockého zhlavia tunela o 10 m. Stavba bola (VpŽP 8.8.1936) pridelená firme Ing. Richard Provazník, civilný stavebný inžinier v Bratislave. Predĺženie tunela sa postavilo z obyčajného betónu.

Tunel v súčasnosti
Tunel je v správe Tunelového obvodu Banská Bystrica.

Pitelovský portál - P1

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 29.9.2001 Portál tunela, foto Emil Schenk, 29.9.2001

Tunelová rúra
Tunelová rúra bola postavená v dvoch protismerných oblúkoch. Zložená je z 23 pásov (P1+2 až 22+P2), vyložených v pásoch P1 až 21 kamennou a v 22 a P2 betónovou obmurovkou. V pásoch č.7, 13, 17 sa nachádzajú dvojice bezpečnostných výklenkov.

Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 29.9.2001 Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 29.9.2001

Kremnický portál - P2
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 29.9.2001 Portál tunela, foto Emil Schenk, 29.9.2001

Prameň:


Strana vytvorená : 26. XI. 2001
Strana aktualizovaná : 5. VIII. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na Slovenskom Semmeringu