Tunel Malá Skalka

Stavba tunela
Tretím tunelom v traťovom úseku Trnavá Hora - Stará Kremnička je tunel Malá Skalka.
Tunel prechádza ryolitovým masívom. Pri výstavbe sa časť tunelovej rúry sa mohla ponechať bez vymurovania. Neskôr bol tunel predĺžený a obmurovaný.

Tunel v súčasnosti
Tunel je v správe Tunelového obvodu Banská Bystrica.

Pitelovský portál - P1
Na krídle portálu sa nachádza tabuľka s bývalým znakom Slovenských železníc a letopočet 1940.

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 29.9.2001 Portál tunela, foto Emil Schenk, 29.9.2001

Tunelová rúra
Tunelová rúra bola postavená v pravotočivom oblúku. Zložená je z 13 pásov (P1+1 až 13+P2), vyložených prevažne betónovou obmurovkou, okrem pásov č.1 a 5. V páse č.8 sa nachádza dvojica bezpečnostných výklenkov. Medzi pásmi č.5 a 6 je zreteľný prechd v priereze tunelovej rúry.

Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 29.9.2001
 
Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 29.9.2001
 
Čelo portálu P1 a častť rúry, foto Emil Schenk, 29.9.2001 Tunelová rúra v km 234,5, foto Emil Schenk, 29.9.2001

Kremnický portál - P2
Kremnický portál zdobí tabuľka s názvom a letopočtom prestavby tunela (1964).

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 29.9.2001 Portál tunela, foto Emil Schenk, 29.9.2001

Strana vytvorená : 24. IX. 2001
Strana aktualizovaná : 5. VIII. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na Slovenskom Semmeringu