Tunel Kečka

Stavba tunela
Tunel sa nachádza v traťovom úseku Stará Kremnička - Bartošova Lehôtka. Prechádza cez ryolitový masív. Pri výstavbe sa časť tunelovej rúry sa mohla ponechať bez vymurovania.

Rekonštrukcia tunela
Tunel sa najskôr v rokoch 1958-60 predlžoval. Koncom 60. rokov pracovníci Tunelového obvodu Kremnica zväčšili jeho profil a jeho pôvodne nezaklenuté priestory upevnili pomocou betónu.

Tunel v súčasnosti
Tunel je v správe Tunelového obvodu Banská Bystrica.

Pitelovský portál - P1

Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 29.9.2001 Portál tunela, foto Emil Schenk, 29.9.2001

Tunelová rúra
Tunelová rúra bola postavená v dvoch protismerných oblúkoch. Tvorí ju 53 pásov (P1+2 až 52+P2). Pásy od P1 po č.21 majú kamennú obmurovky, od č.22 sú z betónu. V tunelovej rúre sa nachádza 10 dvojích bezpečnostných výklenkov (4, 6, 9, 11, 13, 20, 28, 32, 37, 46).

Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 29.9.2001
 
Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 29.9.2001
 
Tunelová rúra s kamennou obmurovkou
foto Emil Schenk, 29.9.2001
Tunelová rúra s betónovou obmurovkou
foto Emil Schenk, 29.9.2001

Kremnický portál - P2
Na severnom ústí tunela sa nachádza asi 15 m vysoká prírodná pamiatka, predstavujúca žilnú extrúziu ryolitu s dobre vyvinutou prúdovou textúrou, ktorá preráža vlastné ryolitové tufy.
Portál zdobí betónová tabulka s názvom tunela a letopočtom výstavby portálu v roku 1960.

Vstup trate do tunela (km 236,15), foto Emil Schenk, 29.9.2001 Portál tunela, foto Emil Schenk, 29.9.2001

Prameň:


Strana vytvorená : 5. III. 2001
Strana aktualizovaná : 5. VIII. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na Slovenskom Semmeringu