Tunel Hrenca II

Stavba tunela
Výstavba tunela sa realizovala na základe požiadavky Riaditeľstva štátnych železníc v Bratislave. RŠŽ v Bratislave vypísalo v roku 1933 (VpŽP 27.5.1933) verejnú súťaž 357/9-III na tunelové záklenutie ryolitového zárezu z obyčajného betónu v dĺžke 40 m, v km 250,587 až 250,627 trate Šomošová - Vrútky, bez tunelových portálov. Na základe výsledkov verejnej súťaže 357/10-III (VpŽP 16.9.1933) bola stavba tunelového zaklenutia zárezu zadaná firme Československá stavebná a.s. v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie č.13.
V roku 1934 (VpŽP 5.5.1934) vypísalo RŠŽ v Bratislave verejnú súťaž 190/14-III na pokračovanie zaklenutia už hotovej 40 m dlhej časti zaklenutým zárezom v dĺžke 68 m bez portálov v km 250,627 až 250,695 trate Šomošová - Vrútky. Jej prevedením 190/15-III (VpŽP 1.8.1934) bola poverená firma Ing. Richard Provazník, civilný stavebný inžinier v Bratislave, Holubyho ul.14.
Tretí úsek stavby zabezpečovacieho zárezu tunelovým zaklenutím v km 250.5/7 sa dokončil až v roku 1940, aj keď práca mala byť pôvodne dokončená ešte v roku 1938, ale pre mimoriadne pomery sa dokončiť nemohla.

Tunel v súčasnosti
Tunel je v správe Tunelového obvodu Banská Bystrica.

Pitelovský portál - P1

Portál od obce Nevoľné, foto Emil Schenk, júl 2000
 
Os 7504 vchádza do tunela, foto Emil Schenk, 29.4.2001
 
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 14.10.2001 Portál tunela, foto Emil Schenk, 14.10.2001

Tunelová rúra
Tunelová rúra je zložená z 27 pásov (P1+2 až 26+P2), od pása č.14 sa točí doprava. V páse č.11 sa nachádza vľavo jeden bezpečnostný výklenok, v páse č.19 sú výklenky po jej oboch stranách. V celej rúre sa po pravej strane nachádzajú zvodnice na odvedenie vody.

Východ P1 z tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 14.10.2001
 
Východ P2 z tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 14.10.2001
 
Bezpečnostný výklenok v 11.páse, foto Emil Schenk, 14.10.2001 Zvodnica v tunelovej rúre, foto Emil Schenk, 14.10.2001

Kremnický portál - P2
Bývalý zárez trate, foto Emil Schenk, 14.10.2001 Portál tunela, foto Emil Schenk, 14.10.2001

Pramene:


Strana vytvorená : 25. III. 2000
Strana aktualizovaná : 5. VIII. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na Slovenskom Semmeringu