Tunel Sohler

Stavba tunela
Tunel prechádza trachytom. Pri výstavbe sa časť tunelovej rúry sa mohla ponechať bez bez vymurovania.
Pri razení tunela popod Krahule, v jeho hornej časti, sa prejavil mimoriadne silný výskyt vody. Po navŕtaní spodnej štôlne dlhej 230 m v spáde 16‰ sa na dne objavili silné pramene a voda takmer úplne zaplavila štôlňu a začala vytekať ústím tunela prerazeným v celom priereze, ktoré bolo položené vyššie. Museli sa preto použiť silné čerpadlá a práce na hornej strane tunela sa obmedzili iba na výlom pomocou stropnej štôlne. Keď sa práce zo spodného prielomu priblížili k miestu opustenia spodnej štôlne, 14.7.1871 bola jeden meter silná stena opatrne prerazená, aby voda mohla odtiecť. Až potom bol dokončený výlom v hornej časti v plnom priereze.Tunel bol dokončený po 27 mesiacoch výstavby.

Tunel počas II. svetovej vojny
Podľa oznámenia traťového personálu boli v tuneli 5.10.1944 o 5:15 hod. poškodené koľajnice.

Kremnický portál - P1

Historický pohľad na portál (okolo roku 1895)
 
Historický pohľad na portál
 
Súčasný vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 15.12.2000 Portál tunela, foto Emil Schenk, 29.8.2002

Tunelová rúra
Tunelová rúra sa nachádza v dvoch protismerných oblúkov v stálom stúpaní. Tvorí ju 107 tunelových pásov (P1+1 až 107+P2) s kamennou aj betónovou obmurovkou. Bezpečnostné výklenky sa nachádzajú v 20 pásoch, prevažne v pároch (9, 12, 14, 17, 20, 25, 31, 37, 41, 47, 56, 63, 70-len vľavo, 75, 80, 84, 87-len vľavo, 91, 94, 97).
Na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia Tunelový obvod Kremnica dokončil obmurovku v jeho nezaklenutých priestoroch.

Východ z tunelovej rúry P1, foto Emil Schenk, 15.12.2000
 
Východ z tunelovej rúry P2, foto Emil Schenk, 29.8.2002
 
Betónová časť tunelovej rúry od P2, foto Emil Schenk, 29.8.2002 Čelo bývalého portálu P2, foto Emil Schenk, 29.8.2002

Štubniansky portál - P2
Severný portál tunela [P2] bol predĺžený betónovou ochrannou galériou, podľa vzoru rovnakej stavby u Rakúskych spolkových dráh pri obci Bludenz. Bolo to v dôsledku neustálych požiarov okolitého lesa od vyletených iskier z kotla rušňa počas parnej prevádzky, ale aj ako ochrana pred padajúcim kamením a lavínami.

Tunelová galéria

Ochrana trate pred padajúcimi kameňmi a lavínami (pohľad od Kremnických Baní):
1. cementová krycia vrstva s výstužnou vložkou, 2. násyp, 3. betónová doska, 4. prefabrikát

Vstup trate do galérie tunela, foto Emil Schenk, 29.4.2001
 
Čelo galérie, foto Emil Schenk, 29.8.2002
 
Východ z galérie, foto Emil Schenk, 29.8.2002
 
Pohľad do galérie, foto Emil Schenk, 29.8.2002
 
Galéria tunela, foto Emil Schenk, 29.4.2001 Galéria tunela, foto Emil Schenk, 29.4.2001

Pramene:


Strana vytvorená : 25. III. 2000
Strana aktualizovaná : 5. VIII. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na Slovenskom Semmeringu