Tunel Kremnický

Stavba tunela
Výstavba tunela sa realizovala na základe požiadavky Riaditeľstva štátnych železníc v Bratislave. RŠŽ v Bratislave vypísalo v roku 1936 (VpŽP 9.5.1936) verejnú súťaž 1165/4-III na tunelové záklenutie zárezu z obyčajného betónu v dĺžke 70 m, v km 257,500 - 257,570 trate Šomošová - Vrútky, bez tunelových portálov. Na základe výsledkov verejnej súťaže (VpŽP 8.8.1936) bola stavba tunelového zaklenutia zárezu zadaná firme Ing. Richard Provazník, civilný stavebný inžinier a staviteľ v Bratislave.
V roku 1937 (ZVST 10.6.1937, VpŽP 12.6.1937) RŠŽ v Bratislave vypísalo ďalšiu verejnú súťaž 156/10-III na dokončenie tunelového zaklenutia zárezu v dĺžke 50 m od km 257,470 - 257,500 a od km 257,570 - 257,590 s dvoma portálmi medzi žst. Kremnica a Piargy (dnes Kremnické Bane). Zaklenutie bolo tiež z obyčajného betónu, celkovej kubatúry asi 900 m3. Jeho vytvorením bola (VpŽP 31.7.1937) poverená rovnaká firma, Ing. Richard Provazník, civilný stavebný inžinier v Bratislave.

Tunel v súčasnosti
Tunel je v správe Tunelového obvodu Banská Bystrica.

Kremnický portál - P1

Vstup trate do tunela (km 257,38), foto Emil Schenk, 29.4.2001 Portál tunela, foto Emil Schenk, 29.4.2001

Tunelová rúra
Tunelová rúra je zložená z 24 pásov (P1+2 až 23+P2). Nachádzajú sa v nej 2 dvojice bezpečnostných výklenkov (8. a 16. pás).

Východ z tunelovej rúry portálu P1, foto Emil Schenk, 29.4.2001
 
Východ z tunelovej rúry portálu P2, foto Emil Schenk, 29.4.2001
 
Tunelová rúra, prakticky bez nadložia, foto Emil Schenk, 29.4.2001 Zarastené nadložie tunela, foto Emil Schenk, 29.4.2001

Štubniansky portál - P2
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 29.4.2001 Portál tunela, foto Emil Schenk, 29.4.2001

Prameň:


Strana vytvorená : 7. V. 2001
Strana aktualizovaná : 5. VIII. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na Slovenskom Semmeringu