Strážčanský tunel (tunel č.1)

Pozdišovský chrbát pri výstavbe trate Kapušany - Strážske prekonali stavitelia 304,5 m dlhým tunelom.

Stavba tunela
Výstavba tunela bola súčasťou prác na I. stavebnom úseku, vykonávanej zdužením staviteľských firiem Ing. V.Holý, staviteľ J.Šašinka a staviteľ O.Janček v Poprade, pod vedením hlavného inžiniera M.Ríhu. S razením spodnej smerovej štôlne tunela sa začalo v roku 1939. K ťažkostiam pri razení pristúpilo i problematické zloženie pôdy, ktoré pozostávalo miestami z nepriepustnej vrstvy ílu a slieňa. Zloženie malo za následok, že dažďovou vodou uvoľnené vrstvy v zárezoch sa dostávali do kĺzavého pohybu, ktoré hatili bežný postup prác. Spotreba dreva na dočasný obkad bola veľká a murovaný definitívny obklad musel byť zhotovený veľmi dôkladne.
27.5.1942 navštívili novostavbu trate a tunel pri Hrabovci zástupcovia šarišsko-zemplínkej župy. Tunel v tej dobe bol už hotový.

Poškodenie tunela koncom 2. svetovej vojny
Koncom 2. svetovej vojny ustupujúce nemecké jednotky silno poškodili tunelovú klenbu, nastalo jej prelomenie do tunelovej rúry, na povrchu sa objavilo sedem lievikov. Tunel bol obnovený v roku 1946.

Strážčanský portál - [P1]

Vstup trate do tunela, zárubný múr s priekopou nad korunou
(km 3,07), foto Emil Schenk, 7.7.2001
 
Zárubné múry v km 3,35, foto Emil Schenk, 7.7.2001
 
Zárubné múry v km 3,4, foto Emil Schenk, 7.7.2001
 
Zárubné múry a čelo portálu z km 3,45, foto Emil Schenk, 7.7.2001
 
Čelo portálu, rok povojnovej obnovy 1946, foto Emil Schenk, 7.7.2001
 
Hraničník železničného pozemku z doby SŽ, foto Emil Schenk, 7.7.2001
 
Mohutný zárubný múr v km 2,95 - 3,55, foto Emil Schenk, 7.7.2001 Zárubný múr a portál P1, foto Emil Schenk, 7.7.2001

Tunelová rúra
Tunelová rúra je postavená v ľavotočivom oblúku, polomeru 350 m, s prechodnicami v predzárezoch. Niveleta klesá 3‰. Tvorí ju 38 tunelových pásov so 6 dvojicami bezpečnostných výklenkov (6, 12, 18, 23, 28, 33 pás).
Opery tunela sú cca. 150 cm silné, kým klenba tunela je 80 cm. Okrem kvádrov, ktoré sú železobetónové, celá obmurovka tunela bola zhotovená z andezitu. Kameň čiastočne spracovaný sa dovážal z kameňolomu pri Vinnom, Banského pri Vranove a Nižnej Kamenice pri Herľanoch. Piesok na vakovku sa ťažil z rieky Ondavy, cement pochádzal z Lietavskej Lúčky.

Výstup z tunelovej rúry portálu P1, foto Emil Schenk, 7.7.2001
 
Výstup z tunelovej rúry portálu P2, foto Emil Schenk, 7.7.2001
 
Tunelové pásy na začiatku tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 7.7.2001
 
Tunelové pásy na konci tunelovej rúry, foto Emil Schenk, 7.7.2001
 
Bezpečnostný výklenok v 6. páse (3,6 km), foto Emil Schenk, 7.7.2001 Betónový 34.pás, foto Emil Schenk, 7.7.2001

Hrabovecký portál - [P2]
Vstup trate do tunela, foto Emil Schenk, 7.7.2001
 
Portál tunela, povojnová obnova 1946, foto Emil Schenk, 7.7.2001
 
Portál tunela a zárubný múr, foto Emil Schenk, 7.7.2001 Detail vrchnej časti portálu, foto Emil Schenk, 7.7.2001

 

Pramene:


Strana vytvorená : 29. X. 2001
Strana aktualizovaná : 4. III. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Prešov - Strážske - Humenné