Ako rozoznať súpravy

Ak je modro-strieborný, čo je to?

Hoci modro-strieborné sfarbenie zovňajšku bolo spočiatku použité len na TGV Antlantique (symbolizujú farby oceánu), sú postupne nanášané na celú flotilu TGV SNCF. Toto je výzvou pre pozorovateľov TGV, pre rozlišovanie ktorá súprava je ktorá. Niektoré drobné rozdiely, ktoré vám môžu pomôcť rozoznať od seba viacero modro-strieborných typov TGV, sú zhrnuté nižšie.

comparison photo

comparison photo

Plocha strechy TGV PSE je menej aerodynamická voči jeho novším náprotivkom, TGV Antlantique a Réseau.

 

comparison photoBISTRO-vložený vozeň (identifikovateľný pruhom žltej farby na dverách) je umiestnený odlišne voči TGV Réseau. Na súpravách TGV PSE a Antlantique, má tento vložený vozeň dvere priľahlé k vloženým vozňom druhej triedy (identifikovateľný tyrkysovým pásom na dverách), zatiaľ čo žlté dvere v TGV Réseau sú priľahlé k vloženým vozňom 1.triedy (identifikovateľné červeným pruhom na dverách).

 

Ak je červený, čo to je ?

Červená súprava TGV jednoznačne prináleží k službám spoločnosti THALYS. Sú dva podobné typy súprav THALYS, známe ako PBA a PBKA. Písmená sú inicálkami pre mestá obsluhované každým typom: P pre Paríž, B pre Bruxelles, A pre Amsterdam, a K pre Köln.

comparison photo

 

comparison photo


Posledná aktualizácia: Február 2000 (pôvodná verzia)
Strana vytvorená / Site created: 15-IV-2002

back