Siemens a Alstom vytvoria konzorcium pri vývoji európskeho vysokorýchlostného vlaku

19.5.2000, 16:16 - Koncerny Siemens a ALSTOM sa rozhodli spoločne sa podieľať na vývoji a výrobe nového vysokorýchlostného vlaku pre Európu. Obe spoločnosti to oficiálne oznámili nemeckej železničnej spoločnosti Deutsche Bahn ( DB ) a francúzskym železniciam SNCF . Dvaja najväčší európski výrobcovia vysokorýchlostných vlakových systémov tak reagovali na iniciatívu oboch spomínaných železničných spoločností, ktoré si za podpory vlád príslušných krajín stanovili za cieľ vyrobiť európsky vlak určený pre vysokorýchlostné trate. Najvyšší predstavitelia DB a SNCF Hartmut Mehdorn a Louis Gallois oznámili, že vývoj a výrobu novej generácie týchto vlakov chcú objednať spoločne.
V spoločnom liste adresovanom železničným spoločnostiam DB a SNCF vyslovili predstavitelia koncernov ALSTOM a Siemens jednoznačný zámer vytvoriť pre tento projekt konzorcium s rovnakým podielom oboch spoločností. Konzorcium by malo v úzkej spolupráci s oboma železničnými spoločnosťami prevziať špecifikáciu, vývoj a výrobu vysokorýchlostných vlakov. Alstom a Siemens navrhli vytvorenie pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov DB , SNCF , ALSTOM a Siemens , ktorá by mala definovať technické detaily a komerčné okrajové podmienky pre nový vysokorýchlostný vlak - kapacitu, rýchlosť, zrýchlenie, náklady na životný cyklus, cenu na jedno miesto, spôsob financovania.
Koncerny ALSTOM a Siemens nevylúčili, že v rámci tohto projektu bude konzorcium po ukončení prvej fázy definovania vlakového systému spolupracovať aj s inými európskymi spoločnosťami. Obaja partneri predložia spoločný zámer na schválenie Európskej komisii.
V uplynulých desaťročiach udávali koncerny ALSTOM a Siemens tempo pri vývoji technológie vysokorýchlostných vlakov súpravami TGV vo Francúzsku a ICE v Nemecku. Obe spoločnosti už v minulosti v segmente železničnej dopravy spolupracovali, predovšetkým v rámci projektu vysokorýchlostného vlaku v Ázii. Nový projekt znamená tentokrát pre Siemens a ALSTOM európske partnerstvo.


© Copyright 2000 Siemens, s.r.o.

Strana vytvorená / Site created : 5. VI. 2000
Posledná aktualizácia / Last update : 5. VI. 2000

Späť na " Železničná doprava v Európe "