Stĺpce v Zozname európskych rušňov


V tomto súbore môžete nájsť vysvetlivky stĺpcov použitých v Zozname európskych rušňovov. Stĺpce majú pridelené písmená A - K. Posledná aktualizácia tohoto súboru bola 6. januára 1996.

A - číslo radu alebo názov radu

Každá krajina má svoj vlastný systém číslovania alebo označenie radov, s výnimkou Českej a Slovenskej republiky (spoločná číselná sústava), Írska (IE) a Severného Írska (NIR), a štátov SNŠ (predtým republík ZSSR, bez pobaltský štátov).
Systémy číslovania určitých krajín sú tu dostupné:

B - sústava osí alebo počet vozňov

Keď je ako rad elektrický motorový vozeň alebo viacvozňová jednotka označenie má EMU, keď je to dieselový motorový vozeň alebo viacvozňová jednotka označenie je DMU. V týchto prípadoch číslo za EMU/DMU označuje úplný počet vozňov, vrátane hnacích vozidiel (ak ich obsahuje).
Keď je ako rad rušeň alebo posunový rušeň tento stĺpec znázorňuje usporiadanie osí :

A B ..
Veľké písmená platia pre skupinu poháňaných osí v tej istej skrini. A = 1 os, B = 2 osi, atď.
o
Malé 0 alebo o po písmene znamená že každá os v tejto skupine je poháňaná samostatným motorom.
1 2 ..
Arabské číslice platia pre skupinu nepoháňaných osí v tej istej skrini. 1 = 1 os, 2 = 2 osi, atď.
( )
Zátvorky sú použité, ak poháňané a nepoháňané osi sú v tom istom podvozku.
'
Apostrof po znaku, číslo alebo zátvorke platí pre podvozok alebo nepevná os.
+
Znamienko plus platí medzi samostatnými vozidlami.

Tento systém bol zavedený VDEV, skupinou nemeckých železníc, na začiatku 20. storočia. Aspoň pre dieselov0 a elektrické rušne,ten je teraz používaný medzinárodne.

C - úplný vybudovaný počet

Tento stĺpec zobrazuje počet jednotiek určitého radu, ktorý bol celkom vybudovaný. Niekedy, najmä keď hovoríme o nepôvodnom inventáre získanom od súkromných železníc, číslo zobrazuje množstvo jednotiek keď bol v službe pre danú určitú firmu, a nie úplný počet, ktorý bol celkom vybudovaný.

D - prvý rok v službe

Tento stĺpec zobrazuje rok, kedy určitý rad vstúpil do (každodennú) premávka. Skúšobné jazdy pred každodennou prevádzkou nie sú, ak možno, uvedené.
Ak samostatná jednotka bola dodaná pre skúšky, uvedený je rok zavedenia prvej série jednotiek do služby, ak skupina niekoľko testovacích jednotiek bola dodaná prvý rok v službe tejto skupiny je uvedený ako prvý rok v službe celého radu.

E - výkon jednotky

Ak je dostupný, toto číslo je súvislý výkon na nápravu v kW. Pre niektoré krajiny (napr. Rakúsko) len výkon počas jednohodinovej jazdy bol dostupný, toto číslo je bežne 10-20 % vyššie ako súvislý výkon.
Pre dieselové rušne a dieselové jednotky často výkon motoru(-ov) je použitie informácie o výkone na nápravu často nedostupný.

F - maximálny trakčný výkon

Maximálny trakčný výkon je sila [v kN] využiteľná na nárazník, keď vlak práve štartuje rozjazd. Trakčný výkon klesá rýchlo s rýchlosťou vlaku.
Často toto číslo chýba pre EMU a DMU pretože je ten predovšetkým dôležitý pre rušne a posunové rušne: to je označenie výkonu vlaku, ktorý môžu použiť pri ťahaní.

G - maximálna rýchlosť

Jednotkou pre maximálnu rýchlosť je km/h. Niekedy sú uvádzané 2 čísla, toto je v prípade, keď a) maximálna možná rýchlosť je vyššia ako maximálna rýchlosť dovolená z dôvodu siete/traťových rýchlostných limitov, alebo b) prenos môže byť zmenený, napr. dostupné sú 2 "režimy" (napr. posun/trať alebo nákladný/s cestujúcimi).

H - typ trakcie

Typ trakcie jednotky je zakódovaný do jedného alebo dvoch znakov:

I - voltáž a frekvencia

Ak typ trakcie je elektrický, tento stĺpec zobrazuje použité napätie a frekvenciu (jednotky vo V alebo kV, a Hz). Približne 17 Hz je použitý, aj keď je v skutočnosti myslený 16,2/3 Hz, a pre voltáž DC " je použitý " V =. Pre viacnapäťové jednotky je zobrazené len napätie bez frekvencie.
Ak je trakcia dieselová, tento stĺpec obsahuje "Diesel"; "Battery" - keď je ňou elektrický akumulátor a "Steam" - keď je ňou para.

J - počet sedadiel 1.triedy

K - počet sedadiel 2. triedy

Sklápacie sedadlá nie sú bežne zahrnuté. Sedadlá v reštaurácii, ak vôbec obsahuje, sú zahrnuté do počtu sedadiel 2. triedy.


Marco van Uden , Addams  
Späť na Európsky zoznam vlakov