Otázky, pripomienky, objednávky
Questions, comments, orders

 

Keďže ma unavuje neustále strácať čas vymazávaním spamov, tak bola kniha hostí zrušená. Otázky a pripomienky k URL rail.sk, Rail CD/DVD, príp. objednávka sú vítané na

addams@rail.sk

Beacause of spam it must be standard Guestbook erased. Your questions and comments about URL rail.sk, Rail CD/DVD, resp. order are following at

addams@rail.sk

 

Addams