Informácie o získavaní a používaní dokladov FIP

 • Jízdní výhody v zahraničí
 • K problematice zahraničních jízdních výhod
 • Rady pro cestování železničářů do zahraničí
 • Rozsah platnosti jízdenky FIP pro sdružení SP, BLS, VSU
 • Rozsah platnosti lístka FIP na tratiach FS
 • Rozsah platnosti lístka FIP na tratiach DSB, NSB, SJ a VR
 • Informace k zahraničním jízdním výhodám získané od jednotlivých členských železnic sdružení FIP
 • K cestám do zahraničí
 • Změny a vysvětlení k jízdním výhodám v zahraničí
 • Informácie zo skúseností pracovníkov ČD a ŽSR
 • Nárokovost počtu kupónových jízdenek FIP pro jednotlivé kategorie ČD
 • Prevádzka vlakov na tratiach železničných spoločností:

  BLS
  BR: TGV-Eurostar (text 1 , 2 , 7 )
  DSB
  FS: Talgo (text 3 )
  NSB
  RENFE: Talgo (text 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 10 ), ETR 490 Alaris (text 4 , 6 , ), TGV-Euromed (text 4 , 6 , ), TGV-AVE 100 (text , 5 , 6 , 10 ), IC (text 6 ), Estrella
  SBB: Talgo (text 3 )
  SJ
  SNCB: TGV-THALYS PBA + PBKA (text 1 , 2 , 7 ) , TGV-PSE , TGV-Réseau (text 7 ) , ICE (text 7 ), TGV-Eurostar (text 7 )
  SNCF: TGV-Eurostar (text 1 , 2 ), TGV-Atlantique , TGV-Duplex , TGV-PSE , TGV-Réseau , TGV-THALYS PBA + PBKA (text 1 , 2 ) , Talgo (text 1 , 3 , 10 , ), Estrella
  SP
  VR
  VSU

  Osobitné ustanovenia pre jednotlivé kategórie vlakov :

  Arco   E   Ex   M   SE   TGV-Eurostar
  Alaris   EC   EX , EXE   NZ   Sp   TGV-PSE
  Catalunya Express   Estrella   IC   Os   Talgo   TGV-Réseau
  Delta   ETR 450 , 460 , 470, 480   ICE - 1 , - 2 , - 3   R   TGV-Atlantique   TGV-THALYS PBA
  CNL   ETR 480 Alfa Pendular   ICE - - T, - TD   Regional   TGV-AVE 100   TGV-THALYS PBKA
  Delta Express   ETR 490 Alaris   ICN   Regional Express   TGV-AVE 100 Lanzadera   UEx
  Diurno   ETR 500   IR   SB   TGV-Euromed    

  Informácie získané z e-mailov:


  text 1: TGV Eurostar, TGV THALYS (?), Talgo (?)

  Odosielatel: boiron@infonie.republicfrance
  Odoslane: 12 Feb 1999 14:50:37

  The one way FIP fare from Paris to London is 209FF in 2 nd class and 418FF in 1 st class per adult.
  The one way FIP fare from Paris to Brussel is 69FF in 2 nd class 137FF and in 1 st class per adult. (TGV THALYS ?)
  The one way FIP fare from Paris to Madrid is 382FF in 2 nd class and 584FF in 1 st class per adult. (Talgo ?)

  Dominique Boiron (M.)
  webgl@sncf.republicfrance

  Cestovné na jednu jazdu FIP z Paríža do London je 418 FF v 1. triede a 209 FF v 2. triede pre dospelého.
  Cestovné na jednu jazdu FIP z Paríža do Bruxelles je 137 FF v 1. triede a 69 FF v 2. triede triede pre dospelého.
  Cestovné na jednu jazdu FIP z Paríža do Madridu je 584 FF v 1. triede a 382 FF v 2. triede triede pre dospelého.


  text 2: Talgo 200, AVE

  Odosielatel: Paz amor < pamor@renfe.kingdomespana >
  Odoslane dna: 20 Jan 1999 11:30:22

  For AVE and Talgo 200 to Malaga, Cadiz/Huelva trains Free Ticket FIP is not valid. In other kind of trains like Local Trains, Long Distance trains, Regional trains you can use it. But you can use for theese trains FIP CARD with a 50% discount applied on total price. There is no any additional suplement.
  Regards, Paz Amor García

  Vo vlakoch AVE a TALGO 200 do miest MALAGA, Cádiz/HUELVA voľný lístok FIP neplatí.
  Môžete používať ostatné druhy vlakov napr. prímestské vlaky, diaľkové vlaky, regionálne vlaky.
  Môžete používať na tieto vlaky FIP lístok s 50% zrážkou aplikovaná z plnej ceny. Tam už nie je žiadny dodatočný doplatok.


  text 3: Talgo

  Odosielatel: JAVIER LAFUENTE LOPEZ < INF.LRCMU25@COSME.RENFE.KINGDOMESPANA >
  Odoslane dna: 27 Jan 1999 15:46
  The supplements with FIP in the internacional train-hotels Madrid-Paris, Barcelona-Paris, Barcelona-Zürich and Barcelona-Milan are:
  Single bed Grand Class 26.400 ptas.
  Double Bed Grand Class 17.100 ptas. per person
  --------------------- ---------------------------------------------------
  Single Bed Preferente 23.300 ptas.
  Double Bed Preferente 15.000 ptas.
  Turista Bed Department (4 beds in the cabin) 9.800 ptas.
  ASPR, First Class Ticket (only destinations Zürich and Milan) 5.500 ptas.
  Barcelona-Montpellier in Catalan Talgo or Mare Nostrum Talgo is: oplinger es ferroviario de los ferrocarriles de 1.795 ptas. in Preferente (1st. class) and 1.460 ptas. in Turista (2nd. orreo anterior preguntaba por los precios y tarifas class). Some of these prices and all about timetable can be seen in the nes. webpage, if you click in Grandes Lineas, Trenes Internacionales. Saludos, Best Regards. Javier Lafuente Paz.
   
  Príplatok s FIP v mezinárodných hotelových vlakoch Madrid-Paris, Barcelona-Paris, Barcelona-Zürich a Barcelona-Milano sú:
  Samostatné (Single) lôžko Grand class 158,667 EUR .
  (Double) lôžko Grand class 102,773 EUR za osobu
  --------------------- ---------------------------------------------------
  (Single) lôžko Preferente (1. trieda) 140,036 EUR .
  (Double) lôžko Preferente (1. trieda) 90,151 EUR .
  Turista (2. trieda) lôžkové kupé (4 lôžka v kupé) 58,899 EUR .
  ASPR, Prvá trieda lístok (len smery Zürich a Milano) 33,0556 EUR .
  Barcelona-Montpellier v Catalan Talgo alebo Mare Nostrum Talgo je:
  (oplinger es ferroviario de los ferrocarriles - preklad nepoznám) 10,788 EUR .
  v Preferente (1. trieda) a 8,774 EUR .
  Turista (2. trieda) (2.. ORREO ANTERIOR PREGUNTABA POR LOS PRECIOS y TARIFAS trieda- preklad nepoznám).
  Niektoré z týchto cien a všetko okolo cestovných poriadko môžete vidieť na NES. web strane, ak kliknete na Grandes Lineas (hlavné trate), TRENES INTERNACIONALES (medzinárodné vlaky).

  text 4 : Talgo , Alaris , Euromed

  (Otázka: Platia voľný lístok FIP a preukaz FIP 50% vo vlakoch Talgo, Alaris a Euromed ?)

  Odosielatel: Javier Lafuente glinfo.english@renfe.kingdomespana
  Odoslane dna: 09. február 2000 13:24
  Re: [Fwd: fip]

  Dear Mr. Adams,
  Yes, all FIP passes are valid in these trains, but you have to pay the following supplements:
  PREFERENTE CLASS 4,225 ptas./km
  TURISTA CLASS 3,328 ptas./km
  PREFERENTE CLASS When train has some meal included (breakfast, lunch, snack or dinner)
  6,312 ptas./km. It happens in Preferente class of Euromed , Alaris and Talgo-200 .

  Všetky doklady sú platné v týchto vlakoch, ale musíte zaplatiť nasledovné príplatky:

  PREFERENTE: 4,225 ptas. (cca 1,11728 Sk)/km
  TURISTA CLASS (2. trieda): 3,328 ptas. (cca 0,88007 Sk)/km PREFERENTE CLASS (1. trieda)
  Ak je vo vlaku podávaná strava raňajky, obed, občerstvenie, večera (breakfast, lunch, snack or dinner) 6,312 ptas. (cca 1,669 Sk)/km - v PREFERENTE CLASS (1. trieda) vlakov Euromed , Alaris a Talgo-200 .


  text 5 : AVE

  Odosielatel: "Paz Amor García" < pamor@renfe.kingdomespana >
  Odoslane dna: 14 Apr 1999 13:49:44
  For AVE Madrid Seville train the discounts with FIP (FREE) are
  - for preferent class: 50% discount over general price
  - for tourist class: 60% discount over general price With FIP (50%)
  - for preferent and tourist class: 50% discount over general price
  Regards, Paz Amor Garcia
  Jefatura Marketing AVE
   
  Vo vlakoch AVE Madrid - Sevilla je zľava s voľným lístkom FIP
  - v PREFERENTE CLASS (1. trieda): 50% zľava z plnej ceny
  - v TURISTA CLASS (2. trieda): 60% zľava z plnej ceny
  s preukazom FIP (50%)
  - v PREFERENTE CLASS (1. trieda) a TURISTA CLASS (2. trieda): 50% zľava z plnej ceny

  Odosielatel: JAVIER LAFUENTE LOPEZ < INF.LRCMU25@COSME.RENFE.ESPANA >

  Odoslane dna: 13 Apr 1999 16:26

  There is no supplement in Estrella trains, in Turista or Preferente seating places. You have to pay 500 ptas. for reservation seat or 1.400 ptas. if you travel in couchette.

  ------------------------------------------------------------------

  2.- For trains Talgo 70 and 73, the supplement is 1205 in Preferente (First class) and 1055 in Turista (Second class) from Barcelonato Cerbere. If you have a FIP Card with 50% discount, supplement is the same, but you have to pay 50% of seating ticket (2900 in Preferente or 2300 in Turista) as you can see in our web- page. Thank you very much for travelling with us.

  Vo vlakoch Estrella , v Turista alebo Preferente pre miesta na sedenie nie sú príplatky. Musíte však zaplatiť 500 ptas. za miestenku alebo 1.400 ptas. za ležadlo.

  ------------------------------------------------------------------

  2.- Vo vlakoch Talgo 70 a 73, je príplatok 1205 ptas. (cca 318,656 Sk) in PREFERENTE CLASS (1. trieda) a 1055 ptas. (cca 278,989 Sk) v TURISTA CLASS (2. trieda) z Barcelony do Cerbere. Ak máte preukaz FIP 50% , príplatok je rovnaký, ale musíte zaplatiť 50% za lístok na sedenie (2900 v Preferente alebo 2300 v Turista) ako môžete vidieť na našej web- page.


  text 6 : Talgo, Intercity, Train hotel Talgo, Alaris , Euromed, GRANDES LINEAS, AVE

  Odosielatel: JAVIER LAFUENTE LOPEZ < INF.LRCMU25@COSME.RENFE.ESPANA >

  Odoslane dna: 26 Mar 1999 15:51

  With a FIP ticket, you have to pay supplement in Talgo, Intercity, Train hotel Talgo, Alaris and Euromed, in GRANDES LINEAS, and all trains of AVE (High speed). You would pay a supplement too if you travel in couchette (1.400 ptas.) and beds (see it in the web). In any trainof Long Distance and some Regionales, you have to reserve a place before taking them, and the price is 500 ptas.

  S lístkom FIP musíteplatiť príplatok vo vlakoch Talgo, Intercity, Train hotel Talgo, Alaris a Euromed, na GRANDES LINEAS (hlavné trate), a všetkých vlakoch AVE. Tiež musíte zaplatiť príplatok ak cestujete na ležadle (1 400 ptas.) a lôžku (pozrite na web). Vo všetkých diaľkových a niektorých regionálnych vlakoch musíte mať miestenku pred nástupom a cena je 500 ptas.


  text 7 : EST, THA, TGV, IC, ICE
  Odosielatel: "TELESALES" < telesales@b-rail.kingdombelgium >
  Odoslane dna: 20 Jan 1999 18:26:56
  Info International SNCB
  - Eurostar : Brussels - London : 1 100 BF one way in 2nd class 2 200 BF one way in 1st class
  - Thalys : Brussels - Paris : 420 FB one way in 2nd class 840 FB one way in 1st class
  - TGV : the price depends on the destination
  - IC, ICE : there is a supplement but you only have to pay 50 % of the price.
  Always at your service for further information,
  Best Regards
  Jeannine Vermuyten.
   
  - Eurostar : Bruxelles - Londýn : 1 100 BEF jedna jazda v 2.triede, 2 200 BEF jedna jazda v 1. triede
  - Thalys : Bruxelles - Paris : 420 BEF jedna jazda v 2. triede, 840 BEF jedna jazda v 1. triede
  - TGV : cena závisí na cieľovej stanici
  - IC, ICE : je tam doplatok, ale musíte platiť len 50 % z ceny.

  text 8 :
  (Otázka: Je možné na SNCB / NMBS kúpiť miestenku na TGV Eurostar Calais - Paris ?)
  Odosielatel: "32.123: Cintev Int Nl" < cintevintnl@b-rail.kingdombelgium >
  Odoslane dna: 15 Apr 1999 12:15:00
  It is not possible to buy that kind of ticket from your country.
  You have to make a reservation in the station of Calais, to travel to Paris Nord
  Hopefully this information will suite you,
  yours sincerely,
  Bureauchef
  J. Vermuyten
  Nie je možné lístok z tejto krajiny.
  Na cestu do Paríža musíte kúpiť lístok v žst. Calais.

  text 9 : TGV, Eurostar, Thalys, IC
  Odosielatel: "TELESALES" < telesales@b-rail.kingdombelgium >
  Odoslane dna: 25 Jan 1999 17:05:46
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
  Bedrijfseenheid: Reizigers Internationaal
  NMBS RI 123 sectie 26, Frankrijkstraat 52/54, B - 1060 Brussel
  Brussels, 25 January 1999.
  Prices, full fare:
  Brussels Midi - Lille Europe by TGV/Eurostar: 740 BF single
  Brussels Midi - Paris Nord by Thalys: 2070 BF single
  Brussels Midi - Bordeaux by TGV: 3690 BF single
  Brussels Midi - Marseille by TGV: 4020 BF single
  Brussels Midi - Amsterdam by Thalys: 1220 BF single by IC: 1140 BF single
  Brussels Midi - Liége by Thalys: 510 BF single by IC: 395 BF single
  Brussels Midi - Köln by Thalys: 1180 BF single by IC: 1140 BF single
  Yours sincerely,
  Bureauchef
  J. Vermuyten
  Ceny, plné cestovné:
  Brussels Midi - Lille Europe vlakmi TGV/Eurostar: 740 BF single
  Brussels Midi - Paris Nord vlakmi Thalys: 2070 BF single
  Brussels Midi - Bordeaux vlakmi TGV: 3690 BF single
  Brussels Midi - Marseille vlakmi TGV: 4020 BF single
  Brussels Midi - Amsterdam vlakmi Thalys: 1220 BF single vlakmi IC: 1140 BF single
  Brussels Midi - Liége vlakmi Thalys: 510 BF single vlakmi IC: 395 BF single
  Brussels Midi - Köln vlakmi Thalys: 1180 BF single vlakmi IC: 1140 BF single

  Autor: Honza
  Přijato dne 25.9.2000 v 14:37  
  (odpovídá na příspěvek od: antonín z: 22.8.2000, 11:31)

  Veden snahou ještě se tam jednou podívat vlakem, než tam (možná) zastaví provoz, navštívil jsem v sobotu trať GaPa - Reutte im Tirol - Pfronten-Steinach. Uvádím několik zjištění:
  1. Od 11.09.2000 do odvolání je zavedena náhradní autobusová doprava
  - místo vlaku 5474 denně v úseku Ehrwald - Reutte i.T.,
  - místo vlaku 5485 v PO - PÁ v celé trase až do GaPa, v SO v úseku do Ehrwaldu,
  - místo vlaku 5490 v PÁ v celém úseku GaPa - Reutte i.T..
  2. Dne 01.10.2000 je pořádána u příležitosti zahájení snášení trolejového vedení nostalgická jízda páru elektrických vlaků vedených lokomotivou 1145.02 v trati Innsbruck - GaPa - Reute im Tirol a zpět =
  Innsbruck odjezd 09.40 hodin, návrat 18.02 hodin,
  Reutte i.T. příjezd 12.24 hodin, odjezd 15.26 hodin;
  jízdné zvláštní (neopisoval jsem, ale tuším, že asi 400 - 500 ATS), FIPka určitě neplatí.
  3. Do 01.10.2000 jsou v GaPa o víkendech dny otevřených dveří v místním lokomotivním depu + nějaká výstava (nebyli jsme tam), a to v sobotu od 10 do 18 hodin, v neděli od 10 do 17 (17.30 ???) hodin.
  4. Stav trati je podle mého názoru horší na území SRN (na obou stranách), než na území rakouském, je však zjevné, že zejména pevným trakčním zařízením (stožáry atd.) se řádně nevěnuje nikdo ani na rakouské části.
  5. Rakouský průvodčí, který se tam celý den pohyboval, na dotaz, zda bude provoz ukončen, odpověděl, že asi za dva týdny (a že je to škoda), výpravčí v Ehrwaldu tvrdil, že neví, co bude dál. Žádné vývěsky či vyhlášky o zastavení provozu tam nikde vyvěšeny nebyly, v Pfronten-Steinachu byly petiční archy proti záměrům OeBB zastavit provoz na cca 30 % sítě, což činí asi 1700 km, podpisů tam nebylo málo.
  Pokud tam někdo vyrazí, přeji šťastnou cestu. Pro režisty - FIPkaře připomínám: na tratích DB samozřejmě neplatí FIPky OeBB, jednosměrná poloviční jízdenka (na průkaz FIP na padesátiprocentní jízdné) pro úsek Mittenwald - Ehrwald přes GaPa stála 39 ATS, lze ji koupit i třeba v Innsbrucku (v Mittenwaldu na to čas rozhodně není), ale pokud vím, tak i v Praze (vzhledem k jednotnému přepočítávacímu kurzu ČD to ale vyjde dráž - asi na 120 Kč). Placení u průvodčího OeBB by mělo stát obecně přirážku asi 30 ATS, takže se asi také nevyplatí. Koupili jsme si v Innsbrucku preventivně jen jízdenky tam, při cestě zpět jsme využili toho, že nás zmíněný rakouský průvodčí už znal a nechtěl nic vidět, a z GaPa do Mittenwaldu německý průvodčí (bohudík) nepřišel (jinak by to zřejmě stálo pokutu 60 DM).


  Autor: Honza
  Přijato dne 25.9.2000 v 11:28  
  (odpovídá na příspěvek od: Miroslav Zikmund z: 23.9.2000, 15:09)

  To já vím také, že průkaz platí (= by měl platit), ale nevím, zda to ví také ten personál třeba od URh, když na průkazu FIP je jenom BSB. A mnozí lodníci viděli zjevně poprvé i moji FIPku, kde jsou všechny čtyři "sdružené" společnosti vyjmenovány, a nebýt toho, že tam ty jejich názvy jsou, bylo by někdy vysvětlování asi složitější a problematičtější ...
  Co je míněno tím "celým" Bodamským jezerem ?


  Autor: Miroslav Zikmund, Telefon: 900-15456
  Přijato dne 23.9.2000 v 15:09  
  (odpovídá na příspěvek od: Honza z: 21.9.2000, 15:26)

  Průkaz FIP na VSU platí, protože FIPka VSU je oficiálně jako FIPka BSB.
  Celé Bodamské jezero se dá projet lodí na 3x. Krom toho platí na trajektu s Fridrichshafenu do Romanshornu."


  Autor: Honza
  Přijato dne 21.9.2000 v 15:26  
  (odpovídá na příspěvek od: Petra z: 20.9.2000, 8:36)

  Na prakticky všech pravidelných lodních linkách na "horním" i "dolním" jezeře a na Rýnu mezi Konstanzí a Schaffhausenem platí FIPka "VSU". Občas to sice vyžaduje chvíli vysvětlování, protože ne všichni zaměstnanci kontrolující jízdenky při nástupu na loď FIPky znají, ale v zásadě jsem se se žádnými podstatnějšími problémy nesetkal - nejvíc dohadů asi působila dvoudenní platnost každého políčka. Myslím, že by se vyplatilo nějakým zvýrazňovačem si podbarvit na obalu FIPky text bodů o dvoudenní platnosti a o libovolných cestách, a to v němčině, abyste je při vysvětlování nemuseli pracně hledat.
  FIPky neplatí na sezónní lince švýcarské místní lodní společnosti z Rohrsachachu do Reinecku po starém Rýnu, ale ta stejně už nejezdí (jezdila do 17. září) - je to výletní záležitost na "nekřesťanských" 11 Sf a lze se bez toho obejít. Na "horním" jezeře neplatí FIPky ani na soukromníkem provozované linku v severozápadním (německém) cípu ("Ueberlingensee") z Ueberlingenu na konec jezera: jedna jednosměrná jízdenka stojí ovšem jen 8 DM, což zase není tak mnoho - z Konstraze to ale zabere téměř celý den času (jedou jen tři páry spojů); sám jsem tam nejel, protože jsem o tom při přípravě programu neznal podrobnosti, a pak už jsem na to neměl dost času. Na "dolním" jezeře jezdí zřejmě ještě další linky, na které FIPky neplatí, ale o těch podklady nemám. Sešitek s jízdními řády lodních linek (na něž FIPky platí + té linky z Ueberlingen) i další informační materiály lze volně získat u prodejen jízdenek v přístavištích i na lodích. Informační systém zejména v přístavištích v SRN funguje dokonale a je přehledný (světelné tabule atd.), jen v Konstanz jsem se orientoval trochu obtížněji a musel jsem se ptát.
  Jak je to s polovičními jízdenkami na průkazku FIP na poloviční jízdné, po tom jsem nepátral - tam by mohl někdy vzniknout problém, neboť v seznamu na průkazce je pouze lodní společnost BSB (která je ovšem co do rozsahu dopravy rozhodující). Musíme zaútočit na O 10 GŘ ČD, aby text na průkazkách aktualizoval (ale teď jsem zjistil, že to není v úplnosti uvedeno ani v předpisu ČD Ok 12). Zajímavé proto budou naopak Vaše zkušenosti. Jinak tam ovšem poskytují (jak je v těchto zemích zvykem) množství různých slev, jedno- i vícedeních jízdenek apod. - možná by byly výhodnější než jednotlivé poloviční jízdenky, je třeba prověřit na místě (zatím jsem to nestudoval).


  Autor: Petra
  Přijato dne 20.9.2000 v 8:36  
  (odpovídá na příspěvek od: Honza z: 15.9.2000, 14:34)

  Pokud se vrátíte od jezera do 21.9. a budete mít chuť se podělit o informace z cesty po Bodamském jezeře, zajímalo by mne, pokud jste měl někoho s sebou z rodiny, jak je to např. s nákupem jízdenky se slevou 50% pro rodinné příslušníky u lodní společnosti, ale i další zajímavé informace (chystáme se do Kostnice).


  Autor: Honza
  Přijato dne 15.9.2000 v 14:34  
  (odpovídá na příspěvek od: Viking z: 15.9.2000, 13:33)

  Odjíždím teď na projížďku po Bodamském jezeru, tak už nemám čas. Pokud někdo bude chtít další informace, tak až se vrátím ...


  Autor: Honza
  Přijato dne 14.9.2000 v 19:24  
  (odpovídá na příspěvek od: Honza z: 14.9.2000, 17:21)

  Několik postřehů ze středozápadního Balkánu - 1. část:

 • Cesta vlakem do Chorvatska je dost komplikovaná a pomalá. Pokud se nechcete přes Maďarsko přes noc trmácet Postavonátem, lze do Záhřebu dojet až po 16. hodině, protože na ranní rozjezd dálkových vlaků do Budapešti nelze přes noc z ČR dojet (R 375 přijíždí pozdě). Po maďarském území byl dopolední pár rychlíků hojně zaplněn i vnitrostátní frekvencí.
 • Chorvatské pasové a celní orgány na maďarsko-chorvatských hranicích jsou stále velmi protivné a tvrdě se dotazují na valuty a jízdenky. Pokud jedete dálkovým vlakem, máte zřejmě jako "dálkoví" cestující větší naději na snazší překonání hranic, než při použití místních přeshraničních vlaků.
 • Záhřeb s dalmatský pobřežím (Split) spojují v současné "posezónní" době již jen dva páry dálkových vlaků - noční rychlík a denní povinně místenkový IC vlak (příplatek i na FIP).
  Vlaky jsou velmi dlouhé a cestou se dělí. V nočním vlaku jsme zaujali místo na poslední chvíli (cca 20 minut před odjezdem), ale zřejmě vzhledem k tomu, že to byla noc ze středy na čtvrtek, projeli jsme celou cestu v kupé ve dvou sami (a neokradeni).
 • Jeden pár autobusových spojů mezi Splitem a Dubrovníkem (cca 220 km, cesta trvá přes 4,5 hodiny), provozovaný v režii HŽ, jezdil letos od 17/06. do 10/09, takže na FIPku už se letos po jadranské magistrále nesvezete, ale jezdí tam i množství spojů jiných autobusových linek (jako ostatně po celém Chorvatsku, resp. po celé bývalé Jugoslávii), v nichž ovšem FIPky neplatí a jízdné v nich nedovedu odhadnout. V autobusové lince HŽ kdosi údajně platil z Makarské do Dubrovníku (přes 150 km) něco přes 50 Kn (jedním směrem), na kratších relacích jsou kilometrické sazby vyšší než na delších.
 • Z platného "vozni red" HŽ zjišťuji, že HŽ mají i zastoupení v Praze (Ječná ul. 39, telefon +2 - 2494 2383), takže tam by teoreticky měli být schopni poskytnout alespoň základní informace i o osobní dopravě."

 • Autor: Libor, Telefon: 965249
  Přijato dne 20.5.2000 v 9:01
  (odpovídá na příspěvek od: Lips z: 19.5.2000, 13:24)

  Já Vám k tomu mohu sdělit jen tolik, že z Břeclavi do Hohenau a zpět jsem jel asi 30krát vlakem EC, jak na FIPku, tak i na průkaz FIP a nikdy jsem 30 ATS neplatil. Asi jsem měl štěstí...."

  Zdroj: České dráhy - Diskusní fórum - Osobní přeprava - zkušenosti, náměty, kritika


  Autor: Honza
  Přijato dne 29.8.2000 v 9:50  
  (odpovídá na příspěvek od: J.Kubat z: 29.8.2000, 9:45)

  A proč by neplatila ? (Ale de facto jen na na úseku tratě DB - na ČD byste měl mít "režijku", nicméne jezdí tam německý personál, a ten to asi nezajímá.)


  Autor: J.Kubat
  Přijato dne 29.8.2000 v 9:45  

  Prosím o radu . Platí FIPka na vlaky osobní vlaky jezdící mezi Chebem a Schirdinkem .


  1 EUR = (presne) 166,386 ESP (ptas)

  1 ESP = (cca) 0,264445 Sk