Výstavba Bratislavy z dopravného hľadiska

R. Surový

Mohutná výstavba našej vlasti priniesla aj sústredenie bytovej výstavby do veľkých komplexov - sídlisk. V jestvujúcich mestách sú voľné priestranstvá na výstavbu sídlisk iba na okraji mesta a často aj mimo neho. Sídlisko treba vystrojiť službami obyvateľom a spojiť ho s mestom, kde sa sústreďuje kultúrny život a kde sú obchodné strediská. Dopravný ruch medzi sídliskami a "materským" mestom je tým väčší, čím majú sídliská menšiu kultúrnu a občiansku vystrojenosť. Vynára sa tu oprávnene otázka, či sa úspora na výstavbe sídlisk neprekročí nákladmi na dopravu obyvateľov zo sídlisk do centra mesta.
Takýto problém má aj Bratislava, kde sa vývoj, mesta predpokladal aj naďalej východným smerom. Vzdialenosť plôch určených na osídlenie od ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

( Technické noviny, číslo 10, rok 1958, ročník 6 )


Strana vytvorená: 2. X. 2000
Späť na Železničný uzol Bratislava