Železničná trať / Railway line
Jelšovce - Zbehy
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

9. V. 1948 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj / Source : Tulák po drahách 42/2005 )

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 0, 000 15406_ __ __ Jelšovce [ 140-5 ]  
x _, ___ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 140-4 / 140-5  
x _, ___ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 140-4 / 141  
5 4, 562 153569 oo xx Zbehy [ 141 , 142 ]  

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-III-1999
    Posledná aktualizácia / Last update : 23-X-2006
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h140-4.htm )