Železničná trať / Railway line
Zbehy - Radošina
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

26. XI. 1909 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj/Source: 33 )

2. II. 2003 zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

Zoznam staníc / Station list

Lokálky – niekde chýbajú, niekde nie
Sme 12. 3. 2003 (rf) - Zlosť, rezignácia, ale aj radosť sa zmocnili obyvateľov v obciach, cez ktoré do konca januára prechádzali dnes zrušené motorové vlaky.
Starosta Radošiny (okres Topoľčany) František Šugra má zajtra má rokovať v SAD Nitra, či bude musieť obec za autobusy platiť a či vôbec budú z Nitry do Radošiny jazdiť. Autobus odchádza z dediny väčšinou poloprázdny a keďže obec je v inom okrese, možno bude končiť v poslednej dedine v okrese Nitra a do Radošiny už nepôjde. Podľa jeho informácií nie je vylúčené, že SAD bude žiadať od obce pätnásť– až dvadsaťtisíc mesačne, ale obec ich nemá. Kam sa podeli ľudia, ktorí predtým chodili na vlak do Radošiny , ale na autobus už nechodia, mu nie je jasné.
(krátené)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 _3, 727 153569 oo xx Zbehy [ 140-4 , 141 ]  
xx __, ___ xxxxxx xx o súbeh tratí / connection of lines 141 / 142  
_1 _4, 332 153668 __ __ Čab-Sila nz Laheň z.; Nagyleheny mh.
_3 _6, 719 15376_ __ __ Čab-Sila zastávka  
_4 _7, 820 153866 __ __ Nové Sady Ašakert; Assakürt
_7 10, 444 16036_ __ __ Malé Zálužie z Ujlaček z.; Ujlacska mh.
_8 11, 781 160267 __ __ Kapince Merašice; Meröcze
10 13, 462 16016_ __ __ Biskupová z Biskupice nad Nitrou z.; Püspökfalu mh.
11 15, 031 159962 __ __ Malé Ripňany nz Kisrepény
14 17, 750 159863 __ __ Veľké Ripňany Nagyrépény
16 20, 035 15976_ __ __ Behynce z Dolné a Horné Behynce z.; Böfalu mh.
20 24, 049 159665 xx oo Radošina Radosna

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report / Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 02-III-2010
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h142.htm )