Cenník sedačkovej lanovky/Price list of Funicular Railway
Skalnaté Pleso - Lomnické sedlo

  Dospelý
Adult
Detský *
child *
Sk Sk
a b a b
Skalnaté Pleso - Lomnické sedlo a späť/and back 160,00 140,00 100,00 80,00

Poznámky/Key:
* platný pre deti narodené v roku 1993 až 1998. Deti narodené v roku 1999 a neskôr sú prepravované bezplatne.
* valid for childs bored in 1993 to 1998. Childs bored in 1999 and later are transported free.
a - od/since 20. XII. 2003 do/to 10. I. 2004
b - do/to 19. XII. 2003 and od/since 11. I. 2004 do/to 10. V. 2004

Prevádzková doba/Operating Period:
smer/direction Lomnické Sedlo do/to 31. I. 2004 8.30 - 15.00
od/since 1. II. 2004 do/to 31. III. 2004 8.30 - 15.30
od/since 1. IV. 2004 8.30 - 16.00
smer/direction Skalnaté Pleso do/to 31. I. 2004 8.30 - 15.30
od/since 1. II. 2004 do/to 31. III. 2004 8.30 - 16.00
od/since 1. IV. 2004 8.30 - 16.30


Poskytované zľavy:
Držitelia železničných preukážok ŽSR, Železničnej spoločnosti, a.s. a ČD obojsmerný evidenčný lístok: 100,- Sk
Seniori - dôchodcovia od 70 rokov zo SR a ČR cestovné vo výške detského cestovného lístka
Dôchodcovia zo SR a ČR do 70 rokov cestovné vo výške detského cestovného lístka

(Zdroj/Source: ZSSK - 10. XII. 2003)


Strana vytvorená / Site created: 19-I-2004
Posledná aktualizácia / Last Update: 14-I-2004
 
späť na / Back ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h201b.htm )