Sedačková lanová dráha/Funicular Railway
Skalnaté pleso - Lomnické sedlo

 

max. rýchlosť/speed: 2, 5 m/sek./sec.
cestovný čas/travel time: 7 min
počet sedačiek (á 2 osoby/persons): 106
v prevádzke od r./operated since: 1978
výrobca/manufactured by: POMA Galsky Grenoble

  Sedačková lanová dráha (SLD) - pohľad od Skalnatého Plesa (15. III. 2001)
View to SLD line (Skalnate Pleso 15. III. 2001)
© Addams
  Kompletná trať VLD a SLD (Lomnický štít 15. III. 2001)
Complet SLD and VLD line (Lomnicky stit 15. III. 2001)
© Addams
  Sedačková lanová dráha (SLD) - pohľad od Lomnického sedla, v pozadí stanica VLD a KLD (15. III. 2001)
View to SLD station from Lomnicke sedlo, at rear VLD and KLD station (Lomnicky stit 15. III. 2001)
© Addams
  Dolná stanica (Skalnaté Pleso) SLD (15. III. 2001)
Down SLD station (Skalnaté Pleso) (15. III. 2001)
© Addams

Horná stanica (Lomnické sedlo) SLD - 2 x pohľad z kabíny VLD Skalnaté Pleso - Lomnický štít (15. III. 2001)
Upper SLD station (Lomnicke sedlo) - 2 x view from VLD cab Skalnate Pleso - Lomnicky stit (15. III. 2001)
© Addams
 
 

km

stanica/Station

0, 000 Skalnate Pleso (1786, 8 m.n.m.) ( 200 , 202 , 204 , 253 )
1, 138 Lomnické sedlo (2196 m.n.m.)
( ZSR )
Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Odkazy/Links:

  • Cenník sedačkovej lanovky/Price list of Funicular Railway
  • Lanovky/Funicular Railways - diskusná skupina časopisu K-Report magazine discussion group
  • Lanovky/Funicular Railways

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 18-III-2001
    Posledná aktualizácia / Last update : 14-II-2004
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h201.htm )