Železničná trať / Railway line
Gabčíkovo priehrada - Dunajská Streda
neelektrifikovaná trať/Without Power supply
 

Zoznam staníc / Station list

106 kB/308a.jpg

Wiking 13.XII. 2004 - 10:08:

... Přesunujeme se do Dunajské Stredy na neprovozovanou vlečku do Gabčíkova. 14km pochodu v Podunajské nížině není tolik, trasa však dá necvičeným nohám zabrat. Vlečka je místy dost zarostlá, na několika místech chybí koleje a drobné kolejivo. ...

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0   14303_   xx Gabčíkovo priehrada  
      xo xx súbeh tratí / connection of lines 131 / 308  
  0,000 142935 oo xx Dunajská Streda [ 131-1 , 131-2 ]  

 

číslo trate/Line No. od/since
317 6. III. 2000
308 5. III. 2001

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
  • Po stopách nepoužívaných, zrušených, či nedostavaných železničných tratí: Železničná vlečka Dunajská Streda – Gabčíkovo

  • Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 15-9-2015
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h308.htm )