Železničná trať
Hul - Dolný Ohaj

Zoznam staníc / Station list

9,02 kB/311a.gif

Zoznam staníc / Station list:

Kilometrická
poloha podľa
hektometrovníkov
Kilometer position
due to Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
34,070 / ? 156166 oo   Hul [ 150 ]  
    o   súbeh tratí / connection of lines 150 / 311  
        Dolný Ohaj  

 

číslo trate/Line No. od/since
321 6. III. 2000
311 5. III. 2001

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 17-VIII-2003
  ( h311.htm )