Železničná trať / Railway line
Levice - Úľany nad Žitavou
napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

Tekovské Jubileum

26. IX. 1914 - sprevádzkovanie trate Levice - Úľany nad Žitavou. Koncesiu na výstavbu tejto trate udelilo Uhorské ministerstvo obchodu dňa 7. decembra 1913 pod číslom 94.714 i dodatok ku koncesii číslo 61.602/3a z 26. augusta 1914.
Sprevádzkovaním tejto trate sa značne skrátilo cestovanie medzi Pohroním a Bratislavou, ktoré bolo dovtedy možné len cez Levice a Čatu do Štúrova a iba odtiaľ do Bratislavy.
26. IX. 1914 - opening of line Levice - Ulany nad Zitavou.

31. VIII. 1994 Bratislava

Martin ROTTMANN

Zoznam staníc / Station list

Miestne dráhy v prevádzke štátnych dráh:

Levice - Šurany +)
L. Š.
 
Fedýmeš nad Žitavou - Levice
Stavebná dĺžka: 35,774 km
Prevádzková dĺžka: 42,167 km
Otvorená 26. IX. 1915
Zriaďovací kapitál: K 5.741.800
 
+) Správa spoločnosti v Bratislave, Kempelenova č. 10

( Ročenka státních a soukromých drah v Československé republice pro rok 1931/2, str. 623 )

Železnice majú nevýhodné zmluvy s firmou, čo má štátne ...
Sme16.08.2004, dam; nim - Denník SME zistil, že firma Ikores Slovakia získala v čase prvého vládnutia Dzurindovho kabinetu viac štátnych alebo mestských zákaziek.
V obci Podhájska, ktorá sa preslávila termálnymi kúpeľmi, dali v roku 2001 ŽSR zrekonštruovať železničnú stanicu v hodnote 28,5 mil. Sk.
Firma figurovala aj v kauze miliardovej výstavby mosta Košická. Stavbu sprevádzali obvinenia z nekorektnosti výberu spoločnosti pre prípravné práce. Z 32 spoločností, ktoré prejavili záujem, zákazku nakoniec dostali Technické služby, K.P.A., Clevis, Record, Kodos a Trubostav a Ikores Slovakia.
Ikores Slovakia dostala aj zákazku na výstavbu obytných domov na Heyrovského ulici v Bratislave. Tú schvaľovali poslanci miestneho zastupiteľstva v Lamači.
V domoch, kde v služobných bytoch bývajú premiér Mikuláš Dzurinda a minister dopravy Pavol Prokopovič, získala zákazku na výmenu okien takisto firma Ikores Slovakia. Schválila to štátna akciovka Správa služieb diplomatického zboru so 100% podielom MZV SR.
O rozhovor sme chceli požiadať riaditeľa Ikoresu Stanislava Petrovického či majiteľa firmy Jozefa Kopeckého, zamestnanci firmy nám však oznámili, že sú na dovolenke a čísla ich mobilných telefónov nemajú. "Nikdy im netelefonujeme," povedali.
Na konštatovanie, že ide o čudný kontakt zamestnancov s majiteľmi či manažmentom takej významnej spoločnosti, zamestnanci sekretariátu Ikoresu reagovali: "Je to úplne normálne."

Nepozorní vodici mali štastie v neštastí
SITABRATISLAVA/PALÁRIKOVO 10. 3.2004 - Podla informácií hovorcu Železnicnej polície Jozefa Búranského sa odohrala nehoda so štastným koncom v utorok popoludní na železnicnom priecestí v obvode železnicnej stanice Lok , kde 29-rocný vodic volkswagenu nerešpektoval svetelnú signalizáciu. Mladý muž s autom vošiel na kolaj, zadnú cast vozidla zachytil rušen brzdiaceho rýchlika R 803 Gemeran. Auto po náraze vyhodilo na pole. Nehoda si naštastie nevyžiadala obete, vodica však previezli do levickej nemocnice na pozorovanie. (krátené)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hektometrovníkov
Kilometer position
due to Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 0, 000 157164   oo Levice [ 150-4 , 152 ] Léva
  0, 7     o súbeh tratí / connection of lines 150 / 152  
4         Malá Seč (zrušená zastávka/canceled stop) Felsöszecse
7 6, 790 156968   oo Kalná nad Hronom [ 314 ] Veľká Kálnica; Nagykálna
  7, 6   o   súbeh tratí / connection of lines 150 / 314  
11 11, 094 156760 o   Lok Garamlök
15 14, 897 15686_   o Horný Pial z Felsöpél
  15, 500
(15, 4 - 16, 3)
    oo výhybňa Pial  
18 17, 500 15666_   o Jesenské údolie z  
21 20, 788 156463 oo   Beša Beša - Baračka; Barsbese - Baracska
24 23, 692 15656_   o Pozba z  
28 27, 732 156265 oo   Podhájska Senča; Szencze
31 30, 877 15636_   o Radava z Rendva z.; Rendve mh.
34 34, 070 156166 oo   Hul [ 311 ] Dolný Ohaj - Húl; Óhaj - Hull
        o súbeh tratí / connection of lines 150 / 311  
  36, 24   o   súbeh tratí / connection of lines 150 / 151  
37 36, 697 156067 oo   Úľany nad Žitavou [ 150-2 , 151 ] Žitva - Fedýmeš, Zsitva-Födémes; Zsitvafödémes

v úseku Podhájska - Šurany sú (hekto-)metrovníky len na stĺpoch trakčného vedenia / at section Podhájska - Šurany are (hecto-)meter tables (not stones) at traction power pillars only

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Levice - najzaujímavejšie a najaktuálnejšie informácie o meste Levice a jeho okolí

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created :
  Posledná aktualizácia / Last update : 18-XII-2004
  ( h150-3.htm )