Železničná trať
Kalná nad Hronom - Mochovce

 

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

Kilometrická
poloha podľa
hektometrovníkov
Kilometer position
due to Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
6,790 / 0, 000 157164   oo Kalná nad Hronom [ 150 ]  
0, 8     o súbeh tratí / connection of lines 150 / 314  
        Mochovce  

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
  • Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


    Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 6. III. 2000 ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h314.htm )