Železničná trať
Žabokreky nad Nitrou - Ostratice
(Žabokrecká spojka)

Zoznam staníc / Station list

- spojka síce ešte existuje, avšak výhybka, ktorá ju spájala s traťou 143 tu už nie je, čím bola degradovaná na slepú koľaj žst. Žabokreky nad Nitrou.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name

Alternatívne názvy
Alternative names

0 _4, 500 ( 140 ) 155366 xx oo Žabokreky nad Nitrou [ 140 ]  
  __, ___   xx xo súbeh tratí / connection of lines 140 / 316  
  ? / _3, 760 ( 143 )   xx xo súbeh tratí / connection of lines 143 / 316  
  ? / _3, 760 ( 143 )   xo xx Odbočka Žabokreky nad Nitrou  
  _7, 998 ( 143 ) 151860 oo xx Ostratice nz [ 143 ]  

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 08-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h316.htm )