Železničná trať / Railway line
Veľké Bielice - Topoľčany
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

19. VIII. 1884 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Trať Chynorany - Topoľčany bola kedysi 2-koľajná: 1 koľaj ČSD so zastávkou v Chynoranoch a 1 koľaj súkr. trate Trenčín - Topoľčany so stanicou v Chynoranoch. Po 2. svet. vojne boli obe trate poškodené, ale obnovená bola len súkr. trať, do stanice ktorej bola zaústená trať ČSD Prievidza - Chynorany.

V Bošanoch ukradli koľaje za štvrť milióna korún
SITABRATISLAVA/PARTIZÁNSKE 19. 08.2004 - Železničné koľaje v hodnote 250 tisíc korún zmizli v Bošanoch , okr. Partizánske. To, že chýba asi 50 metrov železničných koľají a dve výhybky smerujúce do bývalých Koželužní Bošany, sa zistilo 16. augusta. Zlodej ich odpálil a ukradol. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin krádeže, informovala trenčianska policajná hovorkyňa Lenka Bušová.

Line Chynorany - Topoľčany was first 2-track: 1 track State company ČSD with stop at Chynorany and 1 track private line Trenčín - Topoľčany with station at Chynorany . After 2nd world war was both lines damaged. Reopen was only privat line, where was ČSD line Prievidza - Chynorany inconnected.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 83, 178* 155465 oo xx Veľké Bielice [ 140-7 ] Veľké Bielice z.; Nagybélicz mh.
_1 __, ___ ______ __ __ Malé Bielice z. (zrušená zastávka/canceled stop) Kisbélicz mh.
_4 79, 352 15536_ oo xx Žabokreky nad Nitrou [ 316 ] Nitrianske Žabokreky; Nyitrazsámbokrét
__ 78, 1 - 79, 4
? ( 316 )
xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 140 / 316  
__ 77, 5
3, 2 ( 143 )
xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 140 / 143  
_6 77, 240 151969 oo xx Chynorany [ 143 ] Chynorany z.; Kinorány mh.
_9 74, 308 155267 __ oo Bošany [ 451 ] Veľké Bošany; Nagybosány; Nagybossány
__ 71, 7__ ______ __ most/bridge  
12 70, 906 15516_ xo __ hlásnica Krušovce z Nyitrakoros mh.
16 67, 534 155069 xx oo Topoľčany [ 140-5 , 450 ] Topolčany; Nagytapolcsany
* Km z / from N. Zámky
¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 06-III-1999
    Posledná aktualizácia / Last update : 18-XII-2004
    ( h140-6.htm )