Železnica
Košice - Bankov

24 kB

Bankov
19.5.1926 bola vykonaná technicko-policajná skúška na zvážnej a adhéznej priemyselnej dráhe z lomu na Bankove ku Kalvárskej ulici v Košiciach s výsledkom nezávadným, bolo udelené užívacie povolenie pre zvážnu dráhu dĺžky 386,5 m a adhéznej dráhy dĺžky 2,3961 km a bolo potvrdené ministerstvo železníc.

(Věstník pro železnice a plavbu, 1925-28, sign. v UKn 19B2911, 19B607)

číslo trate/Line No. od/since
536 3. VII. 2000
527 5. III. 2001

Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
Strana vytvorená / Site created : 03-VII-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 05-XI-2002
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h527.htm )