From History of slovakian Railway lines (2/2) Lower - to Numbering lines register

Last Update : 19-nov-2019
Notes , Download

Railway map of Slovak Republic

Clicking here to expand the map
ZSR Line Register since 1993
110 - 174 , 175 , 180-203 , 900 - 905
Line Register - ARN (Addams' Rail Numbering) 2001
204 , 251-307 , 308 , 309-338 , 401 , 402 , 403 , 404 , 405 , 406 , 407 , 408 , 409 , 410 , 411 , 412 , 413 , 414 , 415 , 416 , 417 , 418 , 419 , 420 , 421 , 422 , 423 , 424 , 425 , 426 , 427 , 428 , 429 , 430 , 431 , 432 , 433 , 434 , 435 , 436 , 437 , 438 , 439 , 440 , 441 , 442 , 443 , 444 , 445 , 446 , 447 , 448 , 449 , 450 , 451 , 452 , 453 , 454 , 455 , 456 , 457 , 458 , 459 , 460 , 461 , 462 , 463 , 464 , 465 , 466 , 467 , 468 , 469 , 470 , 471 , 472 , 473 , 474 , 475 , 476 , 477 , 478 , 479 , 480 , 481 , 482 , 483 , 484 , 485 , 486 , 487 , 488 , 489 , 490 , 491 , 492 , 493 , 494 , 495 , 496 , 497 , 498 , 499 , 500 , 501 , 502 , 503 , 504 , 505 , 506 , 507 , 508 , 509 , 510 , 511 , 512 , 513 , 514 , 515 , 516 , 517 , 518 , 519 , 520 , 521 , 522 , 523 , 524 , 525 , 526 , 527 , 528 , 529 , 530 , 531 , 532 , 533 , 534 , 535 , 536 , 537 , 538 , 539 , 540 , 541 , 542 , 543 , 544 , 545 , 546 , 547 , 548 , 549 , 550 , 551 , 552 , 553 , 554 , 555 , 556 , 557 , 558 , 559 , 560 , 561 , 562 , 601 , 602 , 603 , 604 , 605 , 606 , 607 , 608 , 609 , 610 , 611 , 612 , 613 , 614 , 615 , 616 , 617 , 618 , 619 , 620 , 621 , 622 , 623 , 624 To the Top

Canceled lines

175 (1 435 mm)
Poltár [ 162 , 494 ] - Rimavská Sobota [ 174 , 609 ]

308 (1 435 mm) (before renumbering: 317)
Gabcíkovo [ 429 ] - Dedinská Lúka [ 430 ] - Dunajská Streda [ 131 ]

401 (1 435 mm)
Bratislava-Petrzalka [ 120 , 132 , 404 ] - Bratislava-Nivy [ 402 , 403 , 405 , 553 ]

402 (1 435 mm)
Bratislava-Nivy [ 401 , 403 , 405 , 553 ] - Bratislava-Pálenisko [ 301 ]

403 (1 435 mm)
Bratislava cintorín [ 120 , 130 , 131 , 132 ] - Bratislava-Nivy [ 401 , 402 , 405 , 553 ]

404 (before renumbering: 404)
Bratislava-Petrzalka [ 130 , 132 , 137 , 401 ] - Bratislava-Kopcany ( ZSR ) - Berg ( ÖBB ) - WolfsthalTo the Top (1 435/1 000 mm)
Bratislava (Carlton) [ 405 ] - Bratislava-Petrzalka [ 132 , 401 ] (1 000 mm)

405 (1 435 mm)
Bratislava (Carlton) [ 404 ] - Bratislava-Nivy [ 401 , 402 , 403 , 553 ] - Bratislava filiálka [ 303 ]

406 (before renumbering: 523)
Bratislava-Lamac [ 110 ]

407 (before renumbering: 524)
Devínska Nová Ves [ 110 ]

408 (before renumbering: 439) (1 435 mm)
Devínske Jazero ( ZSR ) [ 110 ] - Marchegg ( ÖBB ) [ 110 ]

409 (before renumbering: 517)
Bratislava-Vajnory [ 130 ] - Cierna voda - Pálfyho majerTo the Top

410 (before renumbering: 528)
Dunajská Luzná - Miloslavov [ 131 ] - Tomásov

411 (before renumbering: 438) (CSD: ?)
Záhorská Ves ( ZSR ) [ 113 ] - Angern ( ÖBB )

412 (before renumbering: 441)
Lozorno [ 112 ]

413 (before renumbering: 442)
Pernek pri Zohore [ 112 ]

414 (before renumbering: 465)
Senkvice [ 120 ] - FajdalTo the Top

415 (before renumbering: 538)
Cífer [ 120 ] - Nový dvor

416 (before renumbering: 405)
Malacky [ 110 ] - Rohožník [ 112 ] - Horný Vrch / Hubalová

417
Vel'ké Leváre [ 110 ]

418 (before renumbering: 406)
Závod [ 110 ] - hájovna Hrabovec - Studienka-Trnie
hájovna Hrabovec - Lakšárska Nová Ves-KobyliarkaTo the Top

419 (before renumbering: 450)
Gbely

420 (before renumbering: 451)
Senica nad Myjavou [ 116 ] - Kozí Chrbát

421 (before renumbering: 452)
Hlboké [ 116 ]

422 (before renumbering: 408) (760 mm)
Trnava [ 116 , 120 , 133 , 602 ] - Nižná
Trnava [ 116 , 120 , 133 , 602 ] - Biely Kostol

423 (before renumbering: 407) (760 mm)
Smolenice [ 116 ]

424To the Top
Brezová pod Bradlom [ 117 , 605 ]

425 (before renumbering: 529)
Sládkovicovo [ 130 , 602 ] - Abrahám / Lúcny Dvor
Galanta [ 130 , 426 ] - Únovce - Dolná cárda
Sládkovicovo [ 130 , 602 ] - Cierna Voda

426 (before renumbering: 529)
Galanta [ 130 , 425 ] - Král'ov Brod - Tomášikovo

427 (before renumbering: 498)
Diakovce [ 134 ]

428 (before renumbering: 499)
Žihárec [ 134 ] - Dolný Chotár

429 (before renumbering: 532)
Cierny Les - Gabcíkovo [ 308 ]

430 (before renumbering: 531)
Dedinská lúka [ 308 ] - Vrakún - Mlynisko

431 (before renumbering: 453)To the Top
Okoc [ 131 ] - Aszód ps.

432 (before renumbering: 530)
Vel'ký Meder [ 131 ]

433 (before renumbering: 446)
Vel'ké Kostolany [ 120 ] - Vieska

434 (before renumbering: 412) (1 435 mm)
Trebatice [ 312 ] - Borovce [ 435 ] - Rakovice

435 (before renumbering: 493)
Borovce [ 434 ]

436 (before renumbering: 444)
Moravany nad Váhom

437 (before renumbering: 512)
Kl'acany [ 141 ] - dvor Bartacin

438 (before renumbering: 513) To the Top
Aleksince [ 141 ] - Lahne

439 (before renumbering: 500)
Andac [ 141 ] - Lukácovce

440 (before renumbering: 497)
Jatov [ 130 ]

441 (before renumbering: 496)
Tvrdosovce [ 130 ] - Jánosíkovo

442 (before renumbering: 410) (760 mm)
Surany [ 130 , 140 , 150 , 151 ] - Kesov - Trnovec nad Váhom [ 130 ] - Mária mjr.
Kesov - Kokos

443 (before renumbering: 495)
Palárikovo [ 130 ]

444To the Top (before renumbering: 457)
Nové Zámky [ 130 , 135 , 140 , 150 , 151 ] - majer Stará Gúta

445 (before renumbering: 454)
Zemianska Olca [ 131 ] - Rakottyás mjr.

446 (before renumbering: 501)
Okolicná na Ostrove [ 131 ] - Vel'ké Kosihy

447 (before renumbering: 456)
Zlatná na Ostrove [ 131 ] - Vel'ký Lél

448 (before renumbering: 435)
Komárno [ 131 , 135 , 136 ] - Komárno-Apáli

449 (before renumbering: 514)
Hrusovany - Presel'any nad Nitrou [ 140 ] - Kovarce

450 (before renumbering: 413)
Topol'cany [ 140 ] - Stará HutaTo the Top

451 (before renumbering: 460)
Bosany [ 140 ] - Praznovce - Bastín - Klánová Nová Ves - Cibajka

452 (before renumbering: 461)
Topol'cianky [ 315 ]

453 (before renumbering: 466)
Bánovce nad Bebravou [ 143 ] - Ksinná

454 (before renumbering: 414)
Nemsová-Liborca

455 (before renumbering: 459)
Gbelce [ 130 ] - Bátorove Kosihy

456 (before renumbering: 527)
Mužla [ 130 ] - Belá

457 (before renumbering: 443) (760 mm)To the Top
Pastovce ( ZSR ) [ 153 ] - Szob ( MÁV )

458 (before renumbering: 491)
Pohronský Ruskov [ 152 ] - Sas domb - Želiezovce [ 152 ] - Sikenica-Vel'ký Pesek/dvor Mária

459 (before renumbering: 492)
Šarovce - výh. Koplaló [ 152 ]

460 (before renumbering: 515)
Vyškovce nad Ipl'om - Nový dvor

461 (before renumbering: 416)
Ilava [ 120 ] - Zliechov - Slávikova dolina - Gápel - Okrúhla

462 (before renumbering: 533)
Ladce [ 120 ]

463 (before renumbering: 415)
Lednické Rovne [ 124 ] - PavúciTo the Top

464 (before renumbering: 417)
Bystricany [ 140 ]

465 (before renumbering: 462) (760 mm)
Zarnovica [ 150 ]

466 (before renumbering: 418)
Turcek [ 171 ] - Štrich

467 (before renumbering: 520)
Horná Štubna [ 145 , 171 , 467 ] - Špicák

468 (before renumbering: 518) (1 435 mm)
Horná Štubna [ 145 , 171 , 466 ] - Cremošné [ 170 ]

469 (before renumbering: 484)To the Top
Cremošné obec

470 (before renumbering: 419)
Diviaky [ 170 , 171 , 469 ] - Dubové

471 (before renumbering: 421) (760 mm)
Ošcadnica [ 127 ] - Nova' Bystrica-Kuba'tkovia [ 900 ]
Oravska' Lesna'-Tanecni'k [ 901 ] - Lokca

472 (before renumbering: 411) (1 435 mm)
Sahy ( ZSR ) [ 153 ] - Hont ( MÁV ) - Drégelypalánk

473 (before renumbering: 445)
Balassagyarmat ( MÁV ) - Vel'ký Krtíš [ 322 ] - Modrý Kamen

474 (before renumbering: 463)To the Top
Hontianske Tesáre [ 153 ]

475 (before renumbering: 539)
Banská Stiavnica-Klinger

476 (before renumbering: 464) (CSD: 418)
Banská Stiavnica [ 154 ]

477 (before renumbering: 320) (1 435 mm)
Zvolen nákl. st. [ 160 , 321 ] - Breziny [ 153 ]

478 (before renumbering: 519)
Banská Bystrica [ 170 , 172 , 619 ] - Harmanec [ 170 ] (West line)

479 (before renumbering: 336) (1 435 mm)
Salková [ 172 ] - Kostiviarska [ 170 ]

480 (before renumbering: 467)To the Top
Sucany [ 180 ] - Kecka

481 (before renumbering: 422)
L'ubochna [ 180 ] - Mocidlo

482 (before renumbering: 430) (760 mm)
Ružomberok [ 180 , 338 ] - Lipt. Osada - Korytnica kúpele [ 619 ]

483 (before renumbering: 526) (1 435 mm)
Liptovský Mikuláš [ 180 ] - Liptovská Teplá [ 180 ]

484 (before renumbering: 427) (760 mm)
Vígl'aš [ 160 ] - Kyslinky - Polianka

485 (before renumbering: 485)
Lopej [ 172 ] - JasenieTo the Top

486 (before renumbering: 494) (750 mm)
Podbrezová [ 172 ] - Chvatimech [ 172 , 487 , 902 ] - Hronec [ 487 , 902 ]

487 (before renumbering: 420) (760 mm)
Sihla - Svätý Ján [ 902 ]
Chvatimech [ 172 , 486 , 902 ] - Podbrezová-Štiavnicka

488 (before renumbering: 426)
Kriván [ 160 ] - Hrinová

489 (before renumbering: 468)
Podbiel [ 181 ] - Habovka

490 (before renumbering: 423) (1 435 mm)
Podczerwone ( PKP ) - Suchá Hora [ 491 ]( ZSR ) - Trstená [ 181 ]

491 (before renumbering: 537)To the Top
Suchá Hora [ 490 ]

492 (before renumbering: 428) (1 435 mm)
Lucenec [ 160 , 161 , 162 ] - Halic

493 (before renumbering: 516)
Tomášovce [ 160 ] - Vidina - Vel'ká Ves [ 162 ]

494 (before renumbering: 458)
Poltár [ 162 , 175 ] - Poltár hliníkáren

495 (before renumbering: 424)
Považská zeleznica (Liptovský Hrádok) [ 180 ]

496
Somosköújfalu [ 164 ] - Somoska

497 (before renumbering: 449)To the Top
Radzovce [ 164 ] - Obrucná

498 (before renumbering: 509)
Blhovce [ 160 ]

499 (before renumbering: 483)
Polomka [ 172 ]

500 (before renumbering: 482)
Závadka nad Hronom [ 172 ]

501 (before renumbering: 486)
Murán [ 165 ]

502To the Top (before renumbering: 447)
Rovné

503 (before renumbering: 448)
Sirk - Ráko3ská bana [ 609 ]

504 (before renumbering: 437) (1 435 mm)
Abovce ( ZSR ) [ 160 ] - Bánréve ( MÁV ) [ 160 ]

505
Svit [ 180 ]

506 (before renumbering: 425)
Spišská Belá [ 324 ] - Lendak

507To the Top (before renumbering: 469)
Gánovce [ 180 ]

508 (before renumbering: 507)
Nižná Slaná [ 167 , 610 ]

509 (before renumbering: 455)
Vlachovo [ 167 ]

510 (before renumbering: 508)
Dobšiná [ 167 , 611 ]

511 (before renumbering: 470)
Vojtechova samota - Novoveská Huta - Teplicka nad Hornádom [ 180 ] - Podzámciská

512 (before renumbering: 472)
Mlynky [ 173 , 611 ]

513To the Top (before renumbering: 521)
Markušovce [ 180 , 514 , 515 ] - Šafárka - Hnilcík - Ráztoky
Šafárka - Grétla

514 (before renumbering: 522)
Markušovce [ 180 , 513 , 515 ] - Bindt

515 (before renumbering: 471)
Markušovce [ 180 , 513 , 514 ] - Rudnany

516 (before renumbering: 506)
Betliar

517 (before renumbering: 505)To the Top
Drnava - Krásnohorské Podhradie

518 (before renumbering: 473)
Nálepkovo [ 173 ] - Henclová

519 (before renumbering: 429) (1 000/760 mm)
Mníšek nad Hnilcom [ 173 ] - Smolník

520 (before renumbering: 474)
Zádiel

521 (before renumbering: 504)
Bod'ovka - Javorina

522 (before renumbering: 475)
Drienovec [ 160 ] - Miglinc

523 (before renumbering: 476) (1 435 mm)
Pockaj [ 168 ] - Bana Lucia

524 (before renumbering: 431)To the Top
Žakarovce [ 173 ]

525 (before renumbering: 525) (1 435 mm)
Margecany zastávka [ 180 ] - Košické Hámre - Malá Lodina [ 180 ]

526 (before renumbering: 535)
Hodkovce

527 (before renumbering: 536)
Košice - Bankov

528 (before renumbering: 432)
Prešov [ 188 , 193 , 194 , 624 ] - Zlatá Bana - Dubník

529 (before renumbering: 511)To the Top
Dargov - Parustan

530 (before renumbering: 440)
Cemerné [ 192 ] - Zámutov - Ráztoky

531 (before renumbering: 477)
Sacurov [ 192 ]

532 (before renumbering: 409)
Král'ovský Chlmec - Pribeník ( ZSR ) [ 190 ] - Zemlénagárd ( MÁV ) - Nyíregyháza/Füzérkomlóss ( Zempléni-Hegység, hegyközi vasút )

533 (before renumbering: 510)
Trebišov [ 190 , 191 , 192 ]

534 (before renumbering: 433)
Michalovce [ 191 ] - Morské oko/Sobrance

535 (before renumbering: 534)
Hlivištia

536To the Top (before renumbering: 487)
Užhorod ( UZ ) - Petrovce - Papricný vrch

537 (before renumbering: 322)
Kamenica nad Cirochou [ 196 ]

538 (before renumbering: 434)
Snina [ 196 , 613 ]

539 (before renumbering: 480)
Stakcín [ 196 ]

540 (before renumbering: 489)
Udavské [ 191 ]

541 (before renumbering: 488)
Koškovce [ 191 ]

542 (before renumbering: 479)
Medzilaborce [ 191 ] - Malá Pol'ana - Havaj - Repejov

543 (before renumbering: 478)
Certižné

544 (before renumbering: 503)
Kapišová - Havranec

545 (before renumbering: 490)
Osadné - Kýcerský Grún/Malý Horský/Cerniny

546 (before renumbering: 481)To the Top
Vel'ký Berezný ( UZ ) - Ulic - Nová Sedlica - Jarabá skala
Ulic - Kolbasov - Topol'a - Runina

547 (before renumbering: 502)
Zornavý ( UZ ) - Záhorb ( UZ ) - Príkry

548
Gena - Gena liehovar / dvor Dobogov

549
Levice-Ladislavov dvor - Hronské Kl'acany-Baracka

550Na zaciatok strany
Makov [ 128 , 620 ] - Kopanice

551
Hoskora

552
Hlohovec [ 141 ]

553
Bratislava-Nivy [ 401 , 402 , 403 , 405 ] - Bratislava ÚNS [ 120 , 132 , 301 , 302 ]

554
Strekov [ 130 ] - Štefan

555
Lopej [ 172 , 485 ] - Jasenie

556
Trencín - SelecNa zaciatok strany

557
Štítnik/Hrádok

558
Ochtiná

559
Slovinky - Helcmanovce

560
Velký Horeš [ 190 ] - Svätuše

561
Dlžín

562
Ráztocno

Projected, but not builted lines

601 (before renumbering: 602) (1 435 mm)
Pezinok [ 120 ] - Modra - Senkvice [ 120 ]

602 (before renumbering: 609)
Sládkovicovo [ 130 ] - Trnava [ 116 , 120 , 133 , 422 ]

603 (before renumbering: 608) (1 435 mm)
Plavecký Mikuláš [ 112 ] - Jablonica [ 116 , 117 ]

604To the Top (before renumbering: 604) (1 435 mm)
Neded [ 134 ] - Kolárovo [ 136 ]

605 (before renumbering: 603) (1 435 mm)
Brezová pod Bradlom [ 117 , 424 ] - Myjava [ 121 ]

606 (before renumbering: 611)
Nitrianske Pravno [ 144 ] - Kláštor pod Znievom [ 170 ]

607 (before renumbering: 607)
Kokava nad Rimavicou [ 162 ] - Rimavská Bana [ 174 ]

608 (before renumbering: 601) (1 435 mm)
Slavošovce [ 166 ] - Revúca [ 165 ] - Tisovec [ 174 ]

609 (before renumbering: 612)
Rimavská Sobota [ 174 , 175 ] - Rákošská bana [ 503 ]

610 (before renumbering: 606) (1 435 mm)
Roštár [ 166 ] - Henckovce [ 508 ]

611 (before renumbering: 605)
Dobšiná [ 167 ] - Mlynky [ 173 ]

612 (before renumbering: 610)
Bardejov [ 194 ] - Svidník - Vranov nad Topl'ou [ 192 , 193 ]

613 To the Top
Malyj Bereznyj ( UZ ) - Snina [ 196 , 538 ]

614 (High-speed line) (1 435 mm)
Bratislava ÚNS [ 132 , 301 , 302 ] - Trnava - Nitra - Bzenica [ 150 ]

615
Spišská Belá [ 324 , 506 ] - Nowy Targ ( PKP )

616
Spišská Nová Ves [ 180 , 186 ] - Smolnícka Huta [ 517 ]

617
Trebišov [ 190 , 191 , 192 , 533 ] - Hanušovce n/T. - - Bardejov - - Konieczna ( PKP )

618
Michalovce - - Sobrance - - Užhorod ( )

619
Korytnica kúpele [ 482 ] - Banská Bystrica [ 170 , 172 , 478 ]

620
Makov [ 128 , 550 ] - Vel'ké Karlovice ( CD )

Files available at Rail CD and www.rail.sk only:

621
Bratislava-Slovnaft [ 302 ] - Bratislava-Petržalka nákl. st. [ 132 ]

622
Bratislava filiálka [ 303 ] - Bratislava-Petržalka centrum [ 132 ]

623
Havka

624
Prešov [ 188 , 193 , 194 , 528 ] - Krompachy [ 180 ]

Freight Funicular Railways

204 (CSD: 906) To the Top
Tatranská Lomnica lanovka – Skalnaté pleso [ 200 , 201 , 202 , 253 ]


Site created : 29. VIII. 1999
ZSR   Zeleznice Slovenskej republiky / Railways of Slovak Republic
CD   Ceske drahy / Czech Railways
CSD   Cesko-slovenske statne drahy / Czech-slovak State Railways (1918 - 1939, 1945 - 1993)
MAV   Magyar Allamvasutak / Hungarian State Railways
UZ   Ukrainskie Zeleznice / Ukrainian Railways
PKP   Polske Koleje Panstwowe / Polish State Railways
OBB   Osterreichische Bundesbahnen / Austrian Railways
Notes:
  • number of line 175 respond to bookish Timetables ZSR 2003/4, numbers of lines 204, 401 - 623 are fictious (agree but for simplify orientation)
  • htm-name the subpages getting along from versions "hist" into versions "h" max. to 8 badge (e.g. "hist132-2-3.htm" into "h132-2.htm"), accordingly if you finded defective old link test new version, respectively also opposite and notify me
  • if you has finded different dates to slovak version of this site, right dates is in slovak version
  • Back to Addams' Home Page