Železnica
Koškovce - Krosná

 • viedla zo žel. st. Koškovce cca 1 km pozdĺž trate č. 191 južným smerom, kde odbočovala smerom na severozápad do údolia potoka Krosná kde dosahovala dĺžku cca 2 - 3 km.
 • používala na zvoz dreva 1 rušeň
 • bola zrušená cca v r. 1951 - 4
 •  

   

   

   

  Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 03-VII-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 17-X-2001
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h541.htm )