Železničná trať /Railway Line
Prešov - Krompachy

- v r. 2007 oprášený starý projekt trate, ktorý by mal umožniť jazdu vlakov v smere Košice - Prešov - Poprad a opačne bez úvrate (zmeny smeru jazdy) vlaku a dvojitého prechádzania trate Kysak - Prešov.

- in 2007 renewed old poject, whitch will allow train running on direction Košice - Prešov - Poprad and back without train direction change and doubled run on line Kysak - Prešov.

Priame vlaky Prešov - Krompachy - Bratislava 01m33s - projekt trate Prešov - Krompachy (video)

 

 

 

 

číslo trate/Line No. od/since
624 10-IX-2007

Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
Strana vytvorená / Site created : 10-IX-2007
Posledná aktualizácia / Last update : 10-IX-2007
( h624.htm )