English sectionCenníky cestovného ZSSK

Slovenská republika a Európa

Cenníky platné od 1. 1. 2005
Cenníky platné od 1. 1. 2004:
Obyčajné cestovné  ( jednosmerné , spiatočné )
Žiacke cestovné
Cestovné  pre občanov nad 70 rokov
Komerčné zľavy ( Rodina , Junior Rail Plus , Senior , skupiny , traťové , Žilina - Kys. N. Mesto , Kilometrická banka )
Cenník lôžkových a ležadlových lístkov
Obyčajné cestovné  na tratiach TEŽ, OŽ
Obyčajné cestovné na trati TREŽ
Deregulované cestovné ( IC + EC , prepravné podmienky - časť: 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 )
 
Cenníky platné do 31. 12. 2003:
Obyčajné cestovné  (jednosmerné, spiatočné, na tratiach TEŽ, OŽ, TREŽ)
Komerčné zľavy (Rodina, Junior, Senior, skupiny, žiaci, traťové, Tatranský trojlístok, Žilina - Kys. N. Mesto)
Deregulované cestovné (IC/EC)
Cenník lôžkových a ležadlových lístkov a cena miestenky
Cenník evidenčného cestovného
Sadzobník dovozného za cestovné batožiny
Sadzobník dovozného za kuriérne zásielky
Prehľad úhrad, cien a poplatkov 
Náhrady za poškodenie vozňových skríň

Európa

Ceny cestovného z Bratislavy
do vybraných miest Európy od:
rok mesiac deň
2004 01 01
2004 03 01

Všetky údaje bez záruky.

ZSSK fare tables

Slovak republic and Europe

Fare in slovakian domestic Railway Passenger Transportation

Price tables valid since 1. 1. 2005
Price tables valid since 1. 1. 2004:
Basic Fare ( one way , return/spiatocne )
Comercial discounts ( Family/Rodina , Junior Rail Plus , Senior* , groups/skupiny , Route subscription Tickets/trat'ovy , Žilina - Kys. N. Mesto , Kilometer bank )
Sleeping-, Couchette- reservation Tickets
Basic Fare at TEŽ, OŽ lines
Basic Fare at TREŽ line
Not regulated fare ( IC + EC )
 
Price tables valid up to 31. 12. 2003:
Basic Fare (one way, return/spiatocne, at lines TEZ, OZ, TREZ)
Comercial discounts (Family/Rodina, Junior, groups/skupiny, Route subscription Tickets/trat'ovy, Tatra's Three-ticket, Žilina - Kys. N. Mesto)
Not regulated fare (IC/EC)
Sleeping-, Couchette-, Seating- reservation Tickets
Luggage
Courier shipments
Compensation about damage of Carbodies
* for Slovakian citizens only
 
Europe
Fares from Bratislava to selected European Cities

Strana vytvorená / Site created: 08-II-1999
Posledná aktualizácia / Last Update: 16-I-2005
 
späť na / Back to Addam´s Home Page ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/present/fare/faremain.htm )